Ühine ajalugu, ühised allikad

Arhiivipäev 17. mail Tartu ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis

Ajalooarhiiv tähistab oma 90. aastapäeva baltisaksa pärandile pühendatud konverentsiga «Ühine ajalugu, ühised allikad: baltisaksa pärand Ajalooarhiivis».

Pärast ettekandeid juhatatakse sisse baltisaksa genealoogiliste allikate digiteerimise koostööprojekt, esitletakse Eestimaa rüütelkonna üllitatud protokolliraamatut «Protokolle der Estländischen Ritterschaft 1914–1920» ja teisi uusi trükiseid ning tutvustatakse arhiivi püsinäitust.

Arhiivipäevast lähemalt saab lugeda ajalooarhiivi kodulehelt.