Ajalooarhiivi preemia

Juba 16. korda kuulutab ajalooarhiiv välja üliõpilastele suunatud preemiakonkursi. Konkursil selgitatakse välja parim arhiivi kogude põhjal kirjutatud arhiivinduslik või (eelistatult ajalooarhiivi) arhiivimaterjalidel baseeruv üliõpilastöö. Konkursile on oodatud kandideerima Eestis tegutseva kõrgkooli bakalaureuse- ja magistritaseme üliõpilased. Esitatud kirjatöö peab olema valminud 2011. aasta teisel poolel või 2012. aastal.

1996. aastal algatatud konkursi eesmärk on motiveerida üliõpilasi tegelema arhiivinduslike probleemidega ning töötama arhiiviallikatega. Preemia statuudi ja infot varasemate aastate laureaatide kohta leiate Arhiivikooli kodulehelt.

Töö esitamise tähtaeg on 1. august k.a. Töö tuleb esitada paberalusel köidetuna koos autori kontaktandmetega ajalooarhiivi valvelauda adresseerituna Edith Eskori nimele (J. Liivi 4, 50409 Tartu) ja pdf-ina meilile (edith.eskor@ra.ee). Preemiale esitatud uurimusi säilitatakse ajalooarhiivi raamatukogus.

Ajalooarhiiv on parimale tudengitööle välja pannud rahalise preemia 200 eurot ning võimalusel avaldatakse uurimus ka Ajalooarhiivi toimetistes. Preemia saaja kuulutatakse välja septembris.

Info: telefonil 738 7576, 522 4076 või meilitsi aadressil edith.eskor@ra.ee