Uus riigilõiv

Head arhiiviteenuste kasutajad

21. detsembrist 2013 hakkab kehtima uus riigilõiv arhiiviteatiste väljastamise eest. Praegune 3,19 eurot asendub 10 euroga, välisesindustes on 5 euro asemel kehtestatud uus riigilõivumäär 25 eurot (RT I, 11.12.2013).

Arhiiviteatiste senised riigilõivumäärad on kehtinud alates Rahvusarhiivi moodustamisest 1999. aastal. Riigilõivuseaduse muudatusega jõustatavad uued määrad vastavad enam taotluste läbivaatamiseks tehtavatele tegelikele kulutustele ning arvestavad maksevõimelisuse põhimõttega. Rahvusarhiiv väljastab aastas ligikaudu 3100 arhiiviteatist, neile lisandub 25 välisesinduste kaudu väljastatavat teatist.