Adramaarevisjonid

Otsimootori puhul võib tulemuslikumaks kasutamiseks tähele panna järgmist:

Mõisa/küla/talu nime või mõnda kindlat sõna märkuste alt võite otsida metamärkidega. See tähendab, et tärniga (*) võite tähistada ükskõik millist kogust (sealhulgas ka 0) ükskõik milliseid tähti ning alakriipsuga (_) ükskõik millist ühte tähte. Näited:
  • *tamm leiab Karotamm, Tamm, Veskitamm.
  • tamm* leiab Tamm, Tammekunn, Tammeveski, Tammsaar.
  • *man* leiab Tammann, Tamman, Strandmann, Mannerg.
  • ___mann leiab Tammann, Aasmann, Eermann, aga ei leia pikemaid ega lühemaid nimesid.
Pigem otsige rohkemate metamärkidega, leides nii ka palju mittevajalikke nimesid, kuid saades siiski suurema võimaluse leida nimekuju, mille peale te ise poleks tulnud. Piirates liigselt otsitavat nime, võib teil jääda mõni nimekuju leidmata. Katsetage kindlasti mitut erinevat mustrit kui kohe esimesel otsingul soovitud tulemust ei tagastatud.
Juhul kui metamärke otsingus ei kasutata toimub ainult täppisotsing(tagastatakse väärtused, mis vastavad täpselt etteantud nimekujule). Seepärast tuleks märkuste alt otsimisel suuremate otsingutulemuste saavutamiseks lisada otsingusõna algusesse ja lõppu tärnid, kuna otsitav sõna võib asetseda lause keskel. Märkuste ja inkvisitsiooniprotokollide alt otsides ei tagastata vasteid, mille pikkuseks on ainult üks tähemärk!

„Andere“ lahtris (otsitav rippmenüü abil) ei ilmne alati see, kas tegemist oli hajatalu, vabadikukoha, kõrtsi, veski, vaba jne; neid jt tuleks otsida samuti ka lahtrist „Bauer“ ja „Bemerkungen“.