Kinnistute register

Sisaldab hetkel Tallinna, Haapsalu ja Lihula linna ning Eesti mõisakinnistute andmeid

Käesoleva andmebaasiga alustati omandireformi kiirendamise eesmärgil 1993-94 aastal Ajalooarhiivis (EAA) leiduvate Tallinna kinnistusameti fondis nr 2840 leiduvate kinnistusregistrite ja toimikute põhjal. Tallinna linna osas on neid andmeid kontrollitud ja täiendatud 1930-ndate aastate aadressidega Tallinna Linnaarhiivis (andmebaasis lühend TLA) leiduvate kinnistulehtede abil. Tallinna puhul on sisestanud suurem töögrupp. Ajalooarhiivi töögruppi juhatas Kalev Jaago ja Tallinna Linnaarhiivi-poolset töögruppi juhatas Lea Kõiv. Tallinna kinnistute projekti üldjuht oli Priit Pirsko. Haapsalu ja Lihula kinnistute andmed sisestas Kalev Jaago. Põhja-Eesti mõisakinnistud sisestas Reet Hünerson.

Loe lähemalt

Supilinna Kinnistud