Kinnistu detailandmed

Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr.200
Hüpoteegi ringkondTallinn-Haapsalu KA: Mõisad
AadressPaadrema Hanila khk
ViitedEAA.2069.1.25 EAA.854.7.718 EAA.858.2.3195 EAA.858.1.1490 EAA.854.2.4307 EAA.30.1.3598 EAA.858.2.3649 EAA.858.2.636 EAA.2840.1.9557 EAA.854.2.2323 EAA.858.2.3658 EAA.2840.1.9439 EAA.858.2.636 EAA.858.2.3325 EAA.2840.1.733 EAA.854.2.2239 EAA.858.2.3195 EAA.2840.1.9374
Kinnistu nimiPaadrema
Tehingud
Tehingmaaseadus
Kinnistamise kuupäev06.02.1926
Tehingu kuupäev25.10.1919
TehingusubjektidOmandas(id):
Eesti Vabariik,
Tehingostu-müügi leping
Kinnistamise kuupäev20.09.1913
Tehingu kuupäev12.08.1913
SisuElisabeth, Jakob Johann Karli t Uexküll müüb Paadrema, Vana-Virtsu (2285 tessatiini), Uue-Virtsu (733 tessatiini) mõisad oma vennapojale Jakob, Aleksandr Rudolph Karli p Uexküllile. Hind 150 000 rubla
ViideEAA.2840.1.733
TehingusubjektidOmandas(id):
Jakob Johann von Uexküll,
Tehingloovutamine
Kinnistamise kuupäev19.01.1866
Tehingu kuupäev02.07.1865
SisuCaroline Sophie Louise von Uexküll loovutab Paadrema, Vana- ja Uue-Virtsu oma tütrele Elisabeth, Jakob Johann Karli t Uexküllile. Hind 150 000 hõberubla
ViideEAA.2840.1.9557
TehingusubjektidOmandas(id):
Elisabeth von Uexküll,
Tehingmüügileping
Kinnistamise kuupäev18.10.1853
SisuParuness Karoline von Uexküll (sünd von Rosen) müüb Paadrema mõisale kuuluva Lihula alevikus asuva Paadrema kõrtsi (nimetatud ka Werder) riiginõunik Eduard von Wistinghausenile liitmiseks Lihula mõisa külge. Hind 3 000 hõberubla
ViideEAA.2840.1.9374
TehingusubjektidOmandas(id):
Eduard Alexander Andreas von Wistinghausen,
TehingEestimaa Ülemmaakohtu otsus
Kinnistamise kuupäev05.08.1841
Tehingu kuupäev11.09.1838
SisuKarl Thure, Karl Friedrichi p von Helwigi (+10.09.1810) testamendi 08.05.1807 järgi oli Paadrema, Vana- ja Uue-Virtsu pärija tema tütar Dorothea Augusta von Helwig (sünd von Helwig). See sureb (+06.12.1826) pärijateta ja mõisad lähevad tema õele riiginõunikuproua Anna Christina von Rosenile (sünd Helwig), kes on alates 1834. a pärusomanik. Tema loobub pärandusest oma ainsa tütre Caroline, Otto Johann Stephani t von Uexkülli (sünd von Rosen) kasuks. Loovutusaktiga 13.03.1839 saab mõisatest pärusomand
ViideEAA.2840.1.9556
TehingusubjektidOmandas(id):
Caroline Sophie Louise von Uexküll,
Tehingpandileping
Kinnistamise kuupäev26.03.1780
SisuAdrakohtunik Otto Fabian, Otto Reinholdi p Uexküll-Güldenband pandib Paadrema kapten Karl Thure, Karl Friedrichi p von Helwigile 45 aastaks. Hind 36 000 hõberubla
ViideEAA.30.1.3598
TehingusubjektidOmandas(id):
Karl Thure von Helwig,
Tehingostuleping
Kinnistamise kuupäev15.04.1776
SisuAdrakohtunik Otto Fabian, Otto Reinholdi p Uexküll-Güldenband ostab ooberstleitnant Eduard Joachim von Jordanilt Paadrema tagasi.
ViideEAA.2840.1.9439
TehingusubjektidOmandas(id):
Otto Fabian Uexküll-Güldenband,
Tehingmüügileping
Kinnistamise kuupäev15.04.1776
SisuBerend, Otto p Uexküll-Güldenband ja tema poeg Friedrich Wilhelm on aastaid protsessinud Paadrema mõisate praegustelt valdajatelt väljaostu üle ja see õnnestub pandiaasta lõppemisel. Eelleping oli 18.02.1776. Tallinna kaupmehe Eberhardi ja ta pärijate lastelaste pandivalduseks. Friedrich Wilhelm von Uexküll-Güldenband sai tagasi lepinguga 10.03.1776 15 450 rubla eest. Oma venna Sigismundi ja isa vendade Hans Heinrichi ja Carl Johanni nõusolekul müüb Paadrema ooberstleitnant Eduard Joachim Jordanile. Hind 21 000 hõberubla.
ViideEAA.858.2.4307
TehingusubjektidOmandas(id):
Eduard Joachim Jordan,
Tehingloovutus- ja rendileping
Kinnistamise kuupäev12.04.1702
SisuOtto, Reinhold Johanni p Uexküll-Güldenbandi (+25.07.1696) lesk Sophie, Berend Johanni t Uexküll-Güldenband (sünd Uexküll, Kuusiku) pandib-rendib Paadrema Tallinna kaupmehele Joachim Eberhardile 9 aastaks. Ülemmaakohtu kiri 21.02.1708 Paadrema asjus. Sophia Uexküll-Güldenband on Eberhardile võlgu 7 345 riigitaalrit. Eberhard loobub 6 700 riigitaalri eest nõudlusest, aga Paadrema jääb kuni võla tasumiseni tema valdusesse. Eberhardi järglaste valduses oli Paadrema veel 1774. a
ViideEAA.858.2.636
TehingusubjektidOmandas(id):
Joachim Eberhard,
Tehingimmissioon
Kinnistamise kuupäev03.03.1675
SisuPaadrema on pantimise ja immissioonide tõttu perekopnnalt ära Uexküllide käest ära läinud. 1675. a läheb 4 adramaad (6 talu Pattenormi külast) Hinrich Nierothile, kes on laenanud parun Otto Uexküll-Güldenbandilt 401 riigitaalrit)
ViideEAA.858.2.3649
TehingusubjektidOmandas(id):
Hinrich Nieroth,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev21.03.1672
SisuPärandusejagamine maanõunk Reinhold Johann Uexküll-Güldenbandi (+1672) pärijate vahel. Poeg Otto saab Paadrema, Hermann Härgla ja Johann Särevere mõisa.
ViideEAA.2096.1.53
TehingusubjektidOmandas(id):
Otto von Uexküll-Güldenband,
Tehingpärandavara jagamise leping
Kinnistamise kuupäev08.03.1654
SisuKonrad von Uexküll loovutab oma osa vennale Reinhold Johannile. Konradi tütar Beataga on abielus riiginõunik Erich Gyllenstiern, kellel on omad nõudmised. Reinhold Johann Uexküll kohustub neile pärandiosa välja maksma ja nemad loobuvad taotlustest mõisale. Ka isa õed loobuvad käesoleva lepinguga oma osadest. Sinna alla kuuluvad külad Torck, Kesska ja Moisekülla ning Illuste mõis. Alates 1648. a omandab paruni tiitli ja perekonnanime Uexküll-Güldenband /Brieflade nr 675.
ViideEAA.2840.1.9439
TehingusubjektidOmandas(id):
Reinhold Johann von Uexküll,
Tehingloovutamine
Kinnistamise kuupäev02.07.1643
SisuTeateid 1435. a. Paadrema kuulus juba alates 1446. a Uexküllidele. Reinhold von Uexküllilt (+pärast 1606, enne 1616) pärisid pojad Konrad (+1638), Otto (+1653) ja Johan. Johan von Uexküll loovutas oma õigused vend Ottole
ViideEAA.2069.1.25
TehingusubjektidOmandas(id):
Otto von Uexküll,
Suurus
Suurus2756.000
Ühiktiin