Kinnistu detailandmed

Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr.103
Hüpoteegi ringkondRakvere-Paide KA: Mõisad
AadressKloodi Rakvere khk
ViitedEAA.854.2.2324a EAA.858.2.3595
Kinnistu nimiKloodi
Tehingud
Tehingmaaseadus
Kinnistamise kuupäev15.06.1925
Tehingu kuupäev25.10.1919
ViideEAA
TehingusubjektidOmandas(id):
Eesti Vabariik,
Tehingpärimine
Kinnistamise kuupäev28.03.1886
SisuJulie Gustava von Derfeldeni (+07.01.1897) otsene pärija on tema poeg Gustav, Jakob Johanni p von Derfelden. Hind 140 000 rubla
ViideEAA
TehingusubjektidOmandas(id):
Gustav Johann von Derfelden,
Tehingpärimine
Kinnistamise kuupäev30.06.1853
Tehingu kuupäev14.09.1852
SisuPäranduseloovutamise leping kindralmajor Bernhard Heinrich, Adolf Friedrichi p Clod von Jürgensburgi ja tema abikaasa Julie Magdalene, Gustav Diedrichi t Clodt von Jürgensburg (sünd krahvinna Rehbinder) kui Kloodi, Lautna, Seira, Vanamõisa mõisate omanikud ühelt poolt ja nende lapsed tesisel poolt, vahel. Julie Magdalene Clodt von Jürgensburg oli saanud mõisad lepinguga oma venna maanõunik Karl Gustav krahv Rehbinderiga 25.09.1830 kahasse pärast oma isa surma. Kloodi mõisa saab Julie, Bernhard Heinrichi t von Derfelden (sünd Clodt von Jürgensburg). 08.09.1855 müüb omanik mõisa küljest mõisamaakoha (Hoflage) Kullaarru eesti talupojale Wabo Müller`ile. Hind 4 500 hõberubla.
ViideEAA.2840.1.714
TehingusubjektidOmandas(id):
Julie Gustava von Derfelden,
Tehingpärandavara jagamise leping
Tehingu kuupäev03.03.1839
SisuKreisikohtunik Gustav Georg von Schwengelmi pärijad on Julie Magdalene, Dietrichi t Clodt von Jürgensburg (sünd krahvinna Rehbinder). Hind 220 000 bankorubla ehk 62 857 hõberubla.
TehingusubjektidOmandas(id):
Julie Magdalene Clodt von Jürgensburg,
Tehingspetsifikatsioon
Tehingu kuupäev04.04.1807
SisuKloodi mõisa inventaarium. Inventaarium 04.04.1813
ViideEAA.1443.1.4
Tehingpärimine
Kinnistamise kuupäev21.07.1796
Tehingu kuupäev03.07.1793
SisuJakob Heinrich von Schwengelmi (+1794) annab testamendis märgitud mõisad juba eluajal oma pärijate valdusesse. Poeg Georg Wilhelm saab Kunda, väärtus 22 000 rubla. Surnud poja Bernhard Gustavi lapsed savad Kloodi koos Lihulõpega/Lihholepaga, Venevere ja Luusiku. Pärija on pojapoeg, kaardiväevahtmeister Gustav Georg von Schwengelm.
TehingusubjektidOmandas(id):
Gustav Georg von Schwengelm,
TehingEestimaa Ülemmaakohtu otsus
Kinnistamise kuupäev13.03.1781
Tehingu kuupäev06.02.1781
Sisu1759. a omanikuna märgitud Conrad von Meyendorffi (pant?). Adolf Friedrich, Karl Wilhelmi p Clodt von Jürgensburg on omanikuna märgitud 1777. a. Eestimaa Ülemmaakohus paneb talle kuuluva Kloodi mõisa avalikule müügile 15.03.1781. Omandab Adolf Friedrichi Clodt von Jürgensburgi naiste (abiellus teineteise järel õdede Gertrutda Sophia von Schwengelmi (+1773) ja Jacobine Henriette Schwengelmiga (+1779)) isa, maanõunik Jakob Heinrich von Schwengelm.
ViideEAA.2840.1.314
TehingusubjektidOmandas(id):
Jakob Heinrich Schwengelm,
Tehingkokkulepe
Tehingu kuupäev30.12.1754
SisuCarl Adam, Matthiase p Stackelberg sureb (+1749). Mõisa pärib tema lesk Juliana Christina, Karli t von Stackelberg (sünd Bonde af Björnö). See pärandab testamendiga 08.03.1738 mõisa oma pojale, major Gustav Nils, Johan Adolfi p Clodt von Jürgensburgile. Tema loovutab ema nõusolekul oma õigused mõisale 5 000 rubla eest vanema venna Karl Wilhelmi lastele, Adolf Friedrichile ja Juliana Eleonorale. Mõisa suurus 12 adramaad
ViideEAA.858.1.7498
TehingusubjektidOmandas(id):
Adolf Friedrich Clodt von Jürgensburg,
Juliana Eleonora Clodt von Jürgensburg,
Tehingpärandavara jagamise leping
Tehingu kuupäev08.06.1726
SisuJohan Adolf, Gustav Adolfi p Clodt von Jügensburgi (+1720) pärijate vahelisel kokkuleppel jääb Kloodi mõis lesele Juliane Christina Bonde af Björnö`le ja poegadele Karl Wilhelmile ja Gustav Nilsile. Lesk Christina Bonde af Björnö (+1758) abiellub Carl Adam, Matthiase p Stackelbergiga (+1749) ja viimane valitseb mõisa.
ViideEAA.1862.1.63
TehingusubjektidOmandas(id):
Carl Adam von Stackelberg,
Tehingpandileping
Tehingu kuupäev26.10.1691
SisuKloodi, kui redutseeritud mõis, kuulub kroonule. Märgitud pandimõisa omanikuna Lorentz Waldbergi lesk Magdalena Gerdraut Brüningk /lehed 247-249p
ViideEAA.1.2.521
TehingusubjektidOmandas(id):
Magdalena Gerdraut Brüningk,
Tehingreduktsioonikomisjoni otsus
Tehingu kuupäev15.07.1685
SisuKloodi on kuninglik kroonumõis. 10.07.1688 Kloodi mõisa inventaarium. 16.12.1698 Kloodi mõisa pandihoidjad Georg Henrich Eccord ja Gustav Brunthan kui surnud Lorenz Walbergi laste eestkostjatena, süüdistavad maanõunik ja oberst Wilhelm Heinrich Hastferi pandilepingu omavolilises omastamises, selle lõhkumises, häirimises ja vägivallas /EAA.858.2.3888
ViideEAA.858.2.3888; EAA.1.2.842
TehingusubjektidOmandas(id):
Rootsi Kuningriik,
Tehingkuninganna Kristiina kiri
Tehingu kuupäev07.08.1647
SisuKuninganna Kristiina kinnitab Kloodi mõisa kuulumist kapten Gustav Adolf Clodt von Jürgensburgile Harju-Viru seaduse järgi.
TehingusubjektidEndine omanik/omanikud:
Gustav Adolf Clodt von Jürgensburg,
TehingGustav Adolfi kiri
Tehingu kuupäev15.07.1618
Sisu1518. a kuulub küla Peitz Liivi Ordu Rakvere foogtkonna Laanemõisa (Lainal; Leynal) valitsemisala juurde. 1583. a kuulub Kisuvere küla Laanemõisa mõisa alla,, 1569. a immiteeriti Otto Lodele, kellelt läks koos Kloodiga Jost Klootile. Kloodi on 1620. a veel küla, 1632. a märgitud mõisana /Hueck. Kuningas Gustav Adolf kingib mõisa Peuth ehk Patteby kapten Jost, Stefani p Kloottile/ Clodt von Jürgensburg (+1621) päruseks Norrköpingi õiguse järgi. Omaniku perekonnanime järgi on saanud mõis eestikeelse nime Kloodi.
ViideEAA.854.2.2241; EAA.Johansen
TehingusubjektidOmandas(id):
Jost Clodt von Jürgensburg,