Saaga » Kirikuraamatud » Kirikuraamatud EELK kogudustes » Võru praostkond
EELK Kanepi Jaani kogudus
EELK Mehikoorma kogudus
EELK Pindi kogudus
EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudus
EELK Roosa Jakobi kogudus
EELK Räpina Miikaeli kogudus
EELK Rõuge Maarja kogudus
EELK Urvaste Püha Urbanuse kogudus
EELK Vastseliina Katariina kogudus
EELK Võru Katariina kogudus

Võru praostkonnas on meile teadaolevalt vanemaid kirikuraamatuid hoiul kümnes koguduses. Lisaks on näha EELK Petseri Peetri koguduse paar raamatut, mille originaalid asuvad konsistooriumi arhiivis Tallinnas. Laiema kasutajaskonna käsutusse jõudmiseks mikrofilmiti raamatud 2011. a ja 2012. aastast on nad digiteerituna Saagast leitavad.

Ennistamist vajavad arhivaalid