Saaga » Kirikuraamatud » Kirikuraamatud EELK kogudustes
Eesti Evangeelne Vennastekogudus
Ida-Harju praostkond
Järva praostkond
Lääne praostkond
Lääne-Harju praostkond
Pärnu praostkond
Saarte praostkond
Tallinna praostkond
Tartu praostkond
Valga praostkond
Viljandi praostkond
Viru praostkond
Võru praostkond
Põhja-Ameerika praostkond
EELK kogudustes säilitatavatest kirikuraamatutest
Tänaseks avalikku arhiivi jõudnud ja Saaga kaudu kättesaadavate EELK koguduste kirikuraamatute kõrval asub kasutajatele huvipakkuvaid arhiivimaterjale endiselt ka praeguste koguduste valduses. Vastavalt 2008. aastal EELK Konsistooriumi ja Rahvusarhiivi vahel sõlmitud EELK arhivaalide mikrofilmimise lepingule mikrofilmis arhiiv EELK kogudustes leiduvaid perekonnaloolisi materjale ning võimaldab neile kehtivatele õigusaktidele tuginedes avaliku juurdepääsu digiteeritud allikate veebikeskkonnas Saaga.


NB!

Kogudustes asuvate kirikuraamatute tähised (elk.1.0.1) on mõeldud ainult digipiltide haldamiseks ning ei ole raamatute leidandmed (fond.nimistu.säilik).

Viitamisel tuleks vaid märkida, et originaal asub vastava koguduse valduses.


Aita kirikuraamatud uuele elule!

 

Kui soovid kaasa aidata kogudustes asuvate kiriku- ja perekonnaloo allikate säilimisele ja neile Saaga kaudu juurdepääsu loomisele, anneta EELK Konsistooriumi sihtotstarbelisele kontole: 221030907664 Swedbank.