Saaga » Kirikuraamatud » Kirikuraamatud EELK kogudustes » Lääne-Harju praostkond
EELK Hageri Lambertuse kogudus
EELK Harju-Madise kogudus
EELK Keila Miikaeli kogudus
EELK Nissi Maarja kogudus
EELK Rannamõisa kogudus
EELK Rapla Maarja-Magdaleena kogudus
EELK Risti kogudus

Seoses Hageri koguduse personaalraamatute konserveerimisega ajalooarhiivi säilitusosakonnas, on tänaseks mikrofilmitud ja digiteeritud üks konserveeritud personaalraamat. 2012. aasta esimesel poolel konserveeritakse ülejäänud kaks personaaliat ning seejärel on ka need köited uurijatele Saagas kättesaadavad. Teised Lääne-Harju praostkonna kogudustes, sh ka Hageris, hoitavad raamatud vajavad veel mikrofilmimist ja digiteerimist ning osa raamatuid ka konservaatori abi. Nende Saagasse jõudmist on võimalik kiirendada, annetades EELK Konsistooriumi sihtotstarbelisele kontole: 221030907664 Swedbank.

Ennistamist vajavad arhivaalid