Saaga » Koondfond Pärnu Rajooni Riiklik Notariaalkontor; EAA.P-786; 1945-1967
2. Isikute teadmata äraolijaks ja surnuks tunnistamise toimikud; isiku elavaks tunnistamise toimik
Sari