Help


  


Rahvusarhiivi näitused Flickris

Rebasteater EÕMEÕM stseene olmeelustVaba aegHabemed

näita rohkem...

Last Photos Added

Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu 11.rood [Papuševos]. III rea keskel istub 3.pataljoni ülem alamkapten Rudolf Kivilo, tema vasakul käel rooduülem leitnant Anton Jairus, [paremal käel roodu nooremohvitser alamleitnant Rudolf Vienberg?].
Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu 4.rood. Paremal istuva sõduri kõrval seisab rooduülem alamkapten Viktor Koern, temast pareamal kaarditaskuga roodu vanemohvitser leitnant Elmar Veinberg ja taga roodu nooremohvitser alamleitnant Artur Kiudorf (Kiudorv).
Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu laatsareti arstid ja sanitarid Petseris. Esireas vasakul vanemarst Victor Häusler, paremal nooremarst Rudolf Sääsk.
Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu 12.rood [Terehovos]. Esiplaanil vasakult: rooduülem alamkapten Rudolf Krappe (Krapp), 3.pataljoni ülem alamkapten Rudolf Kivilo (Kiviloo), [roodu nooremohvitser Richard Ruhbach (Rubach)?].
Arnold Vaabla Eesti NSV 1952. aasta esivõistlustel kergejõustikus 10000 m jooksu juhtimas Richard Lulla ja Lembit Mesaku ees.

Interesting user-selected photographic collections


Korporatsioon Sakala

Kuhu puusepp augu jättis

Laeva-, lennu- ja liiklus- (sh rongi-)õnnetused

Kurjamid