Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 9-9 of 5000 (Limited) result(s).

View Foto

Madara 24, 10613 Tallinn
Details
Reference CodeERAF.2.1.9113.1
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Eestimaa Kommunistliku Partei delegatsiooni liikmed NLKP XXV kongressil (24. veebruar - 5. märts 1976), grupipilt Kremlis
Period 24.02.1976-05.03.1976
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 1 Saar Liivi lüpsja, sotsialistliku töö kangelane, Vabariigi parim loomakasvataja 1971 (Pärnu rajooni Vändra Veisekasvatuse Katsejaamas) Vändra katsesovhoosi lüpsja, Eesti NSV teeneline mehhanisaator
1 2 Rõõm Erika Snd.10.04.1930. Mitmekordne künnimeister, sots. töö kangelane, ENSV teeneline mehhanisaator, töötas Võru rajooni "Edasi" (end. Urvaste) kolhoosis, Tartu rajooni Võrtsjärve kolhoosis ja alates 1977 Tartu näidissovhoosis Võrtsjärve kolhoosi traktorist, Eesti NSV teeneline mehhanisaator
1 4 Peips Leida Snd 1.02.1937. Viljandi näidissovhoosi lüpsja, sotsialistliku töö kangelane, NSVL Ülemnõukogu saadik 1979-1989
1 5 Käbin Johannes 24.09.1905 Kalvi, Aseri vald, Virumaa - 26.10.1999 Tallinn. 1907 - veebruar 1941 elas Venemaal. ENSV riigitegelane, EKP Keskkomitee I sekretär 1950 - 1978, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees 1978 - 1983 EKP Keskkomitee esimene sekretär
1 6 Agafonova Zinaida Balti Manufaktuuri kangur, sotsialistliku töö kangelane
1 7 Vader Artur 16.02.1920 Vitebski kubermang-25.05.1978. ENSV partei- ja riigitegelane. ENSV Ülemõukogu Presiidiumi esimees 1970-1978 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees
1 9 Klauson Valter 02.01.1914-05.12.1988. Partei- ja riigitegelane. 1954-1961 Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe 1. asetäitja, 1961-1984 MN esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees
1 10 Lebedev Konstantin Snd. 1918. 19.02.1971-13.05.1982 EKP Keskkomitee teine sekretär EKP Keskkomitee sekretär
2 1 Barsukov Narva üldehitustrusti brigadir
2 2 Lagunova A. Tallinna Aparaaditehase brigadir
2 3 Liivak Urve tootmiskoondise Rakvere viimistleja
2 4 Maurer Edda ka Eda, kondiitritoodete vabriku Kalev direktor
2 5 Zarubin L. EKP Keskkomitee liige
2 6 Lentsman Leonid 10.12.1912 Simferopol-1996 Peterburi. II ms poliittöötaja Eesti Laskurkorpuses, ENSV partei- ja riigitegelane, EKP KK sekretär ja ideloogiaosakonna juhataja, 1971-82 Ametiühingute Nõukogu esimees, 1982-86 Parteikontrollikomitee esimees
2 7 Liiv Valeri EKP Keskkomitee büroo liige, Talleksi tööline
2 8 Johanson Nikolai snd 22.01.1926. ELKNÜ Hiiumaa komitee I sekretär 1948-49, EKP Tallinna Linnakomitee sekretär 1960-67, I sekretär 1971-82. 1967-71 töötas KGB-s. 1982- ENSV Ametiühingute Nõukogu esimees EKP Tallinna Linnakomitee esimene sekretär
2 9 Lott Johannes 28.02.1930. 1954-57 ELKNÜ Otepää Rajoonikomitee I sekretär, 1957-61 Tartu ülikooli komsomolikomitee sekretär, 1961-69 Tartu linna täitevkomitee esimehe asetäitja, 1969-78 EKP Tartu linnakomitee I sekretär, 1978-88 ENSV kultuuriminister, 1989-96 töötas riigiprokuratuuris
2 10 Toome Indrek Snd. 19.09.1943. 1964-67 EÜE, 1968-78 komsomolitööl, sh ELKNÜ KK I sekretär 1972-78, 1978-84 EKP Tartu Linnakomitee I sekretär, 1984-88 ENSV MN esimehe asetäitja, 1988 EKP KK sekretär, 1988-90 ENSV MN esimees, 1900-92 ÜN väliskomisjoni esimees, a-st 1992 tegev äris ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär
3 1 Väljas Vaino Snd. 28.03.1931. 1951-55 ELKNÜ ametikohad Tartus, 1955-61 ELKNÜ KK I sekretär, 1961-71 EKP Tallinna linnakomitee I sekretär, 1971-80 EKP KK ideoloogiasekretär, 1980-86 NSVL suursaadik Venezuelas, 1986-88 Nicaraguas, 1988-90 EKP KK I sekretär, 1990-92 EKP eestmeelse tiiva, 1992-95 Demokraatliku Tööpartei juht EKP Keskkomitee sekretär
3 2 Rebane Karl 11.04.1926-04.11.2007. Füüsik, akadeemik, ENSV Teaduste Akadeemia president 1973-90, õppejõud. 1943-1946 sõdur Laskurkorpuses.
3 3 Maide Hugo Snd 26.05.1932. 1972-79 Hiiu Kaluri juhatuse esimees, 1979-91 koondise Eesti Kalatööstus peadirektor, 1986-90 Eesti Purjespordiföderatsiooni esimees kalurikolhoosi Hiiu Kalur esimees
3 4 Kuusberg Paul 30.04.1916-21.01.2003. Kirjanik. 1941 hävituspataljonis, II ms Punaarmees poliittöötaja. A-st 1960 ENSV Kirjanike Liidu juhatuse sekretär, 1976-83 juhatuse esimees. 1957-60 ja 1968-76 ajakirja Looming peatoimetaja kirjanik
3 5 Kiivit Arno tootmiskoondise Eesti Põlevkivi Kohtla kaevanduse brigadir tootmiskoondise Eesti Põlevkivi brigadir, töökangelane
3 6 Nikkolo Raul tootmiskoondise Eesti Paberitööstus vanemseadistaja, töökangelane
3 8 Roosmaa Valde 16.02.1930 Tallinn. ENSV parteitöötaja. 1950-1985 erinevad ametikohad Paide rajooni komsomoli- ja parteiorganisatsioonis, 1967-1985 EKP Paide Rajoonikomitee esimene sekretär. 1986-1989 Agrotööstuskomitee esimehe I asetäitja ministri kohustes EKP Paide Rajoonikomitee esimene sekretär
3 9 Kuusik Heino Väimela sovhoostehnikumi direktor, teeneline zootehnik
3 10 Ehala Enn Tallinna Elektrotehnikatehase luksepp
3 11 Drozd I. NLKP Keskkomitee instruktor
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / other / Europe Continent / Eastern Europe Region / Russia Kreml, Moskva;;
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Version: koopia; Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Carrier: paber;
Sub-version: negatiiv; Color: must-valge; Frame: 2,4x3,6;