Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 4751-4775 of 5000 (Limited) result(s).
[Kiviõli].
Konservatooriumi 1962.a. lend. Peoõhtu.
1. Diviisi Staabi ohvitser kapten Peeter Vaga ja tema abikaasa naiskodukaitse liige Emilie Vaga.
Konservatooriumi 1962.a. lend. Peoõhtu.
Kindralleitnant Lembit Pärn (keskel) ja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees Arnold Veimer lippude üleandmisel Eesti rahvuslikkudele väeosadele.
Uus tänav.
Vaade Raekoja platsile.
Eesti Laskurkorpuse orkester esinemas.
Kohtla-Nõmme kultuurihoone sisevaade.
1. mai rongkäik Tartus.
Eesti NSV Riiklike Kunstiansamblite 20.aastapäeva tähistamine "Estonia" kontserdisaalis.
Mereväelased tähistavad 1. maid.
Eesti NSV rahvakunstnik, helilooja Heino Eller.
Saksa fašistlikest okupantidest vabastatud Kuressaare.
Purustatud Tallinna sadam.
Vaade Uuele tänavale.
NSVL Ülemnõukogu valimistel osalevate agitaatorite instrueerimine ETK käitises.
Helilooja Villem Kapi õnnitlemine tema 50. juubelil "Estonia" kontserdisaalis.
Purustatud Narva.
Nõukogude kuulipildur Narva jõe paremkaldal.
Tallinna kinostuudio filmi "Edimese järgu kapten" võtetel Leningradis. Paremal kostüümikunstnik Maimu Vannas.
Narva lahinguplaani arutamine. Paremal Eesti Laskurkorpuse suurtükiväeülem K. Aru.
Hispaania kodusõjast osavõtnute vastuvõtt Balti jaamas.
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 35.aastapäeva sõjaväeparaad.
Oktoobridemonstratsioon Võidu väljakul Tallinnas.