Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 1-1 of 5000 (Limited) result(s).

View Foto

Details
Reference CodeERAF.2.1.8058.1b
TypePhoto
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Edited Ajaloolased ja sõjaveteranid grupipildil Eesti NSV Tallinna vallutamise 25. aastapäeva tähistaval teaduslikul konverentsil.
Period 1964
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
1 1 Kravtšenko I.
1 3 Vannas Helje 16.09.1921-27.04.1972. Ka Hilje Vannas. 1940-41 ELKNÜ Pühalepa valla sekretär. 1941-44 vangis, sh 1944 koonduslaagris Saksamaal. 1945-54 Hiiumaal kultuuri- ja parteitööl, a-st 1954 Stalini-nimelise kolhoosi esimees Hiiumaal. M. Vannase õde
1 4 Zubov Terenti 05.07.1902-05.01.1985. Nõukogude sõjaväelane, kindralmajor, osales Talvesõjas ja II maailmasõjas. Lääne-Eesti saarte rannakaitse komandant
1 5 Purge Säde
1 6 Fokin N.
1 7 Maamägi Viktor 12.10.1917 Venemaa - 31.05.2005. Ajaloolane. 1951- 1968 ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi direktor. Akadeemik. Ühing "Teadus" esimees
1 8 Kruus Hans 22.10.1891-30.06.1976; ajaloolane, poliitik. Asutava Kogu liige, Eesti Iseseisva Sotsialistliku Töölispartei liider 1920. A-st 1924 Tartu ülikoolis. J. Varese valitsuse minister 1940, sügisest TÜ rektor. 1946-50 ENSV Teaduste Akadeemia president
1 9 Karvälis
1 10 Miševski
1 11 Orlov K.
1 12 Kurist Ludvig Nõukogude sõjaväelane 1920-1948, Nõukogude Liidu kangelane (1945)
2 4 Davõdov
2 8 Pusta August 1904-1971. Polkovnik. 22. territoriaalse laskurkorpuse 42. laskurpolgu komissar; 7. eesti laskurdiviisi 27. laskurpolgu komissar ja diviisi komissar; 8. Eesti Laskurkorpuse komissar; 1943. a-st 8. Eesti Laskurkorpuse poliitosakonna ülem
2 10 Timuska Voldemar
2 11 Rehemaa
2 14 Külaots Vassili 2.11.1889-17.10.1977. Eesti Vabariigi kolonel, NSVL polkovnik, 8. Laskurkorpuse ohvitser. 7. jalaväerügement, 1927-34 Kaitsevägede Staap, 1934 Viru-Järva kaitseringkonna staap, a-st 1936 ülem. 1939 Sõjakooli lektor. 1940 Sõjavägede Staabi VI osakonna ülem. 1940-41 42. laskurpolgu, a-st 1942 laskurkorpuse staabi 1. osakonna ülem
3 1 Tapuperv
3 2 Savtšenko
3 3 Juga S.
3 5 Roose Feliks
3 6 Sepp Friedental (snd 21.03.1920), Gustavi p, NLKP liige, kapten, 249. eesti laskurdiviisi 925. laskurpolgu tankitõrje püssiroodu politruk, pataljonikomandöri asetäitja poliitilisel alal, agitaator
3 7 Štaras P.
3 8 Dobrovolskas
3 10 Kiviselja
3 11 Saadre Osvald Villem 8.2.1904-18.08.1975, a-ni 1935 Oswald Wilhelm Stamm. Arheoloog, Tartu ülikool 1939, 1941–46 Nõukogude armees, 1952 TÜ ajalugu, 1946–51 Ajaloomuuseumi direktor, 1951-75 TA Ajaloo Instituudis
3 12 Larin Peeter 12.06.1919-03.03.2011. II maailmasõjas Laskurkorpuses poliittöötaja. TPI NLKP ajaloo kateedri professor, ajaloodoktor
3 13 Valgma G.
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Administrative Units / Estonia (1950-1991) / Tallinn City/Town (1950-1991) Tallinn;Sakala;3
Administrative
Additional description
Actions
Technical data
Version: repro; Sub-version: positiiv; Color: must-valge; Frame: 13x18;