Help
Grid view Gallery view Detail view
Displaying 176-200 of 5000 (Limited) result(s).
Suurtükiväe 6.välipatarei ülem alamkapten Gustav Kromel.
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse käsundusohvitser, Eesti esindaja Soomes alamkapten Leopold (Leo) Laurson.
Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea malevkonna kaitseliitlane Lentsmann.
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi staabiohvitser lipnik Arnold Liiv.
Vabadussõda. 1.Diviisi staabiülem alampolkovnik Viktor Liivak.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 komandant kapten Oskar Luiga (paremal) ja rongi adjutant sõjaväeametnik Arthur Mahnke.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 1.kuulipildujte komando veltveebel Hugo Makkar.
Marder, Villem Kustav - kolonel, I diviisi ülema abi.
Vabadussõda. Sakala Partisanide Polgu ülem alampolkovnik Villem Marder.
2.Suurtükiväepolgu välipatarei nr.13 ülem alamkapten Hans Miller
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi inseneri abi sõjaväeametniku asetäitja Albert Mägi.
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni 7.roodu ülem lipnik Oskar Puusep (Puusepp).
Vabadussõda. Soomusauto Kalevipoeg ülema abi reamees Jaan Märtson.
Soomusrongide Brigaadi ülema abi kolonel Johannes Roska (Orasmaa).
Vabadussõda. Kindralstaabi Valitsuse operatiivosakonna ülem leitnant Evald Pajos.
Vabadussõda. 2.Diviisi ülem polkovnik Viktor Puskar.
Vabadussõda. Hüdrograafia, lootside ja tuletornide valitsuse ülem alampolkovnik Jakob Prei.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Jaan Rink.
Reservkindralmajorid Johan Laidoner (vasakul) ja Jaan Soots.
Vabadussõda. 5.Jalaväepolgu majandusülem alampolkovnik Johan (Juhan) Stahl.
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni luurekomando allohvitser Johannes Subbi (Suup).
Vabadussõda. 6.Jalaväepolgu ülem kapten Karl Tallo.
Vabadussõda. Kalevi Maleva pataljoni ülem lipnik Leopold Tõnson.
Vabadussõda. Merejõudude juhataja mereväekapten Johan Pitka.
Endine sõjavägede ülemjuhataja, reservi arvatud kindralleitnant Johan Laidoner.