View Foto

Details
Fond TitleEesti NSV Ülemnõukogu Presiidium (AIS)
Reference CodeEFA.343.0.118134
TypePhoto(single photo)
WWW VisibilityPublic
Content data
Content text: Original Medaliga "Eeskujuliku teenistuse eest ühiskondliku korra kaitsmisel" autasustatud vabatahtlike rahvamalevate liikmed ja miilitsatöötajad. Esimeses reas vasakult 4. Eesti NSV siseminister Marko Tibar, 5. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja Meta Vannas.
Period 15.03.1984
Author
Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Laigu J.
Person on Photo
Start reading from left top.
Row No Last Name First Name Notes (About Person Generally) Notes (Person On Foto)
Vannas Meta
Tibar Marko
Geographic Information
Admin Unit Place Specifics
Tallinn
Administrative
Additional description
Public RemarksFormaadigrupp 12x18
Actions
Technical data
Format Group: 6x6; Version: repro; Sub-version: positiiv;