Help


  


Rahvusarhiivi näitused Flickris

Rebasteater EÕMEÕM stseene olmeelustVaba aegHabemed

näita rohkem...

Last Photos Added

Vabadussõda. I Maailmasõja aegsed kaevikud Hollershofis (Alderi) Riia all.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni 3.roodu positsioonid Irboska kindlustatud rajoonis Pihkva järve lähedal. Binokliga vaatab roodu vanemohvitser ohvitseri asetäitja Arthur Tomson, kaevikus (püssita) pataljoniülem leitnant Leopold Tõnson.
Vabadussõda. Kalevi Maleva pataljoni sõdurid kaevikus Holoholnja kõrgendikul Irboska kindlustatud rajoonis.
Kalevi Maleva Polgu 2.kuulipildujate roodu ülem alamkapten Johannes Laur.
Vabadussõda. Kalevi Maleva Pataljoni reservroodu sõdurid kasarmuks kohaldatud talumajas.

Interesting user-selected photographic collections


Mees vaatab masinat

Korporatsioon Sakala

Kuhu puusepp augu jättis

Laeva-, lennu- ja liiklus- (sh rongi-)õnnetused