Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem

Kaartide infosüsteem sisaldab peamiselt Eesti kahes suuremas arhiivis — ajalooarhiivis ja riigiarhiivis — hoiul olevate kaartide kirjeldusi ja digikujutisi.

Ajalooarhiivi kaardikogu puhul on tegemist riigi suurima ja hinnalisima ajalooliste kaartide kollektsiooniga — dokumentide koguarvuks on pakutud 80 000–100 000. Kaardikogu on äärmiselt kirev. Üldgeograafiliste, topograafiliste, hüdrograafiliste, melioratsiooni–, teede– jm erikaartide üle on arvuliselt domineerivaks rühmaks piiri– ja maakasutusplaanid.

Riigiarhiivi vanimad kaardid pärinevad alles 19. sajandi teisest poolest. Leidub topograafilisi, hüdrograafilisi, haldusjaotuse, teede– jm kaarte ning plaane, palju on maade ja metsade kasutamise ja omandiõigusega seotud plaane. Need piirikaardid moodustavad ka kõige suurema osa kartograafilisest materjalist. Samuti leidub sõjalisi plaane: lahinguoperatsioonide  ja vägede paigutuse skeeme, sõjaväele eraldatud maade plaane.

Loe edasi

 

Kaartide infosüsteemis on hetkel

  • 136626 kirjeldatud kaarti;
  • 44286 digiteeritud kaarti.

Enne kui alustad kasutamist