Eestiainelised materjalid välisarhiivides

Andmebaasi eesmärk on hõlbustada eesti ajaloo seisukohalt väärtuslike Eesti ja selle maa rahvaga seonduvate kogude käsutamist nii teadustöös kui ka perekonna- või kohaloolises uurimistöös. Andmebaas aitab muuta informatsioon välisarhiivide eestiaineliste materjalide kohta kättesaadavaks ilma, et arhivaali olemasolu kohta teabe saamiseks pruugiks Teil sõita piiritagusesse arhiivi. Töö andmebaasi koostamisel on väga pikaajaline; seetõttu tuleb arvestada, et praegu sisaldab see infot vaid väikese osa Riia, Peterburi, Moskva, Novgorodi ja Pihkva arhiivides hoiduvate Eestit puudutavate arhivaalide kohta (hetkel umbes 38 800 kirjet). Välislähetusi Venemaa arhiividesse toetas Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu rahastatav rahvuskaaslaste programm.

Andmebaasi on sisestatud teave nimistute põhjal põhiliselt võõrkeelsete (saksa ja vene keeles) arhivaalide kohta (16. sajandist kuni 1918. aastani; Riias tegutsenud Eesti seltside arhivaalid ka kahe maailmasõjavahelisest perioodist), mis käsitlevad Eestit ja siinset elanikkonda sõltumata rahvuslikust kuuluvusest; vähemal määral ka väljaspool Eesti etnilist asuala elanud ja töötanud eestlasi.

Andmebaasi veebilahenduse tegi Urmas Tamm.


Läti arhiivid

Läti Riiklikus Ajalooarhiivis (LVVA) leidub arvukalt Eestit puudutavat materjali, kuna fondid, mille fondimoodustaja (Liivimaa rüütelkond, konsistoorium, õuekohus, kubermangu ametiasutused jt) tegevus hõlmas mõlemat maad on üldjuhul jagatud Eesti ja Läti vahel vastavalt territoriaalsele printsiibile. Evakueerimiste ja arhivaalide vahetamiste tulemusena on Eesti jaoks oluliste arhiivide (fondide) materjal killustatud Eesti ja Läti ajalooarhiivide vahel. Nn jagatud fondide kõrval leidub ka teisi organisatsioonide ja isikuarhiive, nagu Riias tegutsenud seltside, eesti koguduse (Jakobi kiriku juures), kindralkuberneride jt arhiive, mis sisaldavad meile huvipakkuvat teavet. Ajaloolased on vastavaid materjale oma igapäevatöös kasutanud juba aastakümneid, sest Baltikumi uurija ei tohiks Baltimaade kesksest arhiivist üle ega ümber saada. Andmebaasi eesmärk on hõlbustada nii nende tööd, kuid veelgi enam laiendada LVVA arhivaalide kasutajate ringi.

Loe lähemalt

Vene arhiivid

Siinne andmebaas koondab teavet Venemaa eri arhiividesse ladestunud keskasutuste ning Peterburi ja Pihkva kubermanguasutuste Estica-aineliste arhivaalide kohta tsaariajast (1710-1918; maarevisjonide kohta ka Rootsi aja lõpust) ja mitte praegu eestlastele enamasti kättesaamatute materjalide kohta „keerulistel poliitilistel teemadel“. Täiendavat teavet arhiivide kohta vt  Venemaa arhiivide koondportaalist.

Loe lähemalt