Tagasiside

Selle vormi kaudu saate teatada süsteemist leitud vigadest, kasutamisel ilmnenud probleemidest, ettepanekutest jmt.

Oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest!

NB! Ettepanekud andmete muutmiseks või täiendamiseks edastatakse Tartu ülikooli arhiivinduse õppetooli ja vaadatakse läbi korra kuus. Tehniliste probleemide ja arhiivi teabesüsteemiga ühendamisega seotud tagasisidega tegeleb Rahvusarhiiv. 

Palun kirjutage turvakood kõrvalolevasse kasti.