Abi


Pärgamentalusel arhivaalid sisaldavad ainestikku nii Eesti kesk- ja varauusaegse asustus- ja agraarajaloo kui ka poliitilise, sõja- ja kultuuriajaloo uurimiseks. Peegeldades tolleaegse Eesti sidemeid Euroopaga, on need dokumendid ajalooallikatena tähtsad ka rahvusvahelises mõõtmes, eriti Euroopa keskaja ajaloo mõistmiseks.

Rahvusarhiiv, Eesti Ajaloomuuseum ja Tallinna Linnaarhiiv viisid aastatel 2010-2012 läbi digiteerimisprojekti, mille eesmärk oli neis mäluasutustes säilitatavate pärgamentide kõrgekvaliteediliste digitaalkujutiste valmistamine. Digiteerimistöid teostas Ennistuskoda Kanut ning projekti rahastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium infoühiskonna edendamise struktuurivahenditest.

Alates 2012. aasta aprillist on kõigil huvilistel võimalus digiteeritud pärgamente vaadata ja lugeda Rahvusarhiivi digitaalkogus "Saaga".
Ülevaade Rahvusarhiivi, Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Linnaarhiivi pärgamentürikutest ja -dokumentidest.