Arhiiviväärtuslikud andmekogud

Näitan 76 üksusest 1-76.
AndmekoguOmanikHindamisotsus
 
Kalmistute register HAUDIAS Spin TEKHO nr 14, 09.02.2012
GeoloogiafondEesti GeoloogiateenistusHO nr 64, 15.11.2018
.ee domeeninimede registerEesti Interneti SihtasutusHO nr 3, 09.04.2021
Informix. Teiste finantsvahendajate andmebaas. Teiste finantsvahendajate statistika.Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
wss, F-KIT. Finantsvarade halduse andmekogu. Finantsvaradega teostatavad tehingute andmed.Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
SASS Sularaha arvestuse andmekoguEesti PankHO nr 331, 14.06.2011
Informikx. Pankade aruannete andmekogu. Pankade statistika ja järelevalve.Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
Informix. Välissektori statistika andmeait (Maksebilansi aegridade andmeait). Eesti maksebilansi ja investeerimispositsiooni detailsed aegread (teatavale tasemele agregeeritult).Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
FotoDataEesti RahvusraamatukoguHO nr 44, 06.07.2018
Eesti TeadusinfosüsteemHaridus- ja TeadusministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Eesti Hariduse InfosüsteemHaridus- ja TeadusministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
RänderegisterIntegratsiooni SihtasutusHO nr 289, 24.05.2011
ÄriregisterJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
EttevõtteregisterJustiitsministeeriumHO nr 15, 12.03.2013
Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekoguJustiitsministeeriumHO nr 128, 26.11.2012
KinnistusraamatJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
E-toimiku süsteemJustiitsministeeriumHO nr 128, 26.11.2012
Kohtute infosüsteemJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Riigi TeatajaJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
LaevakinnistusraamatJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Eesti Looduse InfosüsteemKeskkonnaagentuurHO nr 51, 31.10.2017
Hüdroloogilise informatsiooni andmebaasKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
Statistilise metsainventeerimise andmekoguKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
Keskkonnaseire andmekoguKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
KliimaandmebaasKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
Kiirgusallikate ja tuumamaterjali registerKeskkonnaametHO nr 61, 07.11.2018
Keskkonnaotsuste infosüsteemKeskkonnaametHO nr 51, 31.10.2017
Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekoguKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Metsaressursi arvestuse riiklik registerKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Veekasutuse InfosüsteemKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Jäätmearuandluse InfosüsteemKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Keskkonnaregistri maardlate nimistuKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Õhu saasteallikate InfosüsteemKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
KeskkonnaregisterKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Toetuste Menetlemise InfosüsteemKultuuriministeeriumHO nr 49, 30.10.2017
MaakatasterMaa-ametHO nr 51, 31.10.2017
Põllumassiivide registri geoinfosüsteem (EAGIS)MaaeluministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
EhitisregisterMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
RaudteeliiklusregisterMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
SadamaregisterMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Kultuurimälestiste riiklik registerMuinsuskaitseametHO nr 104, 12.10.2016
Sissesõidukeeldude riiklik registerPolitsei- ja PiirivalveametHO nr 51, 31.10.2017
Teenistusliku informatsiooni kogumise süsteem (TIKS)Politsei- ja PiirivalveametHO nr 105, 02.10.2012
Riigi kohanimeregisterRahandusministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Asutuse töökeskkond Rahvusarhiiviga ASTRARahvusarhiivHO nr 100, 19.12.2014
Elektroonilise kompetentsikeskuse infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
OsalusveebRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Teadus- ja Arendusnõukogu infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Koordinatsioonikogu infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registerRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Eelnõude infosüsteemRiigikantseleiHO nr 51, 31.10.2017
Vabariigi Valitsuse istungite infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Valitsuskabineti nõupidamiste infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Valimiste infosüsteemRiigikogu KantseleiHO nr 175, 10.12.2012
StenosüsteemRiigikogu KantseleiHO nr 47, 26.06.2014
Saldoandmike infosüsteemRiigi Tugiteenuste KeskusHO nr 621, 27.11.2006
Toetuste taotlussüsteemSihtasutus Eesti Filmi InstituutHO nr 1, 02.01.2019
Digiteeritud perekirjade ja perekonnaseisuaktide pildibaasSiseministeeriumHO nr 104, 28.11.2013
Eesti RahvastikuregisterSiseministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Tervise infosüsteemSotsiaalministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
A-veebSotsiaalministeeriumHO nr 685, 05.12.2007
Surma põhjuste registerSotsiaalministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
H-veebSotsiaalministeeriumHO nr 685, 05.12.2007
S-veebSotsiaalministeeriumHO nr 685, 05.12.2007
Statistikaameti klassifikaatorite andmekoguStatistikaametHO nr 125, 21.11.2012
Tartu kalmistute kaardirakendusTartu LinnavalitsusHO nr 14, 09.02.2012
MEDRETerviseametHO nr 15, 01.03.2016
Nakkushaiguste registerTerviseametHO nr 51, 31.10.2017
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasTervise Arengu InstituutHO nr 109, 31.10.2016
Meditsiiniline sünniregisterTervise Arengu InstituutHO nr 51, 31.10.2017
Veolubade infosüsteemTranspordiametHO nr 51, 31.10.2017
TeeregisterTranspordiametHO nr 51, 31.10.2017
Teenetemärkide registerVabariigi Presidendi KantseleiHO nr 51, 31.10.2017
Välislepingute andmekoguVälisministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekoguVälisministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Katastriüksuste andmebaasHO nr , 01.01.1970