Logi sisse

ASTRA on asutuse ja Rahvusarhiivi vaheline koostöökeskkond.

Kontrolli asutust ? Arhiivimoodustajad ? Arhiiviväärtusega andmekogud

ASTRA (ASutuste Töö RAhvusarhiiviga) on digitaalne töökeskkond, mille eesmärk on koondada kokku asutuse arhiivihaldusega seotud protsessid.

Asutus saab ASTRAs hetkel:

  • koostada nõuetekohase liigitusskeemi ning hallata seda kogu liigitusskeemi kehtimise aja vältel;
  • kooskõlastada liigitusskeemi Rahvusarhiiviga;
  • toimetada liigitusskeemi asutuse juhile käskkirjaga kinnitamiseks;
  • näha ülevaadet asutuse kohta kehtivatest hindamisotsustest ja sellest, milline osa teabest on arhiiviväärtuslik;
  • alustada paberahivaalide üleandmisprotsessi, seal hulgas kokku leppida arhiiviskeemi, kirjeldada üleantavat arhiiviainest, dokumenteerida üleandmist aktiga.

ASTRA kohta täpsemalt loe siit.

Küsimuste või probleemide korral kirjuta astra@ra.ee.

Vajadusel kasuta juhendit. Juhend arvestab arendusi seisuga 31.03.2021 ning seda ei värskendata. Uued ASTRA arendused leiavad kajastamist planeeritavates veebijuhistes, videojuhistes ja blogipostitustes.