Arhiiviväärtuslikud andmekogud

Näitan 79 üksusest 1-79.
AndmekoguOmanikHindamisotsus
 
Asutuse töökeskkond Rahvusarhiiviga ASTRARahvusarhiivHO nr 100, 19.12.2014
A-veebSotsiaalministeeriumHO nr 685, 05.12.2007
Digiteeritud perekirjade ja perekonnaseisuaktide pildibaas ja kartoteekSiseministeeriumHO nr 104, 28.11.2013
.ee domeeninimede registerEesti Interneti SihtasutusHO nr 3, 09.04.2021
Eelnõude infosüsteemRiigikantseleiHO nr 51, 31.10.2017
Eesti Hariduse InfosüsteemHaridus- ja TeadusministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Eesti Looduse InfosüsteemKeskkonnaagentuurHO nr 51, 31.10.2017
Eesti RahvastikuregisterSiseministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Eesti TeadusinfosüsteemHaridus- ja TeadusministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
EhitisregisterKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Elektroonilise kompetentsikeskuse infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekoguJustiitsministeeriumHO nr 128, 26.11.2012
E-toimiku süsteemJustiitsministeeriumHO nr 128, 26.11.2012
EttevõtteregisterJustiitsministeeriumHO nr 15, 12.03.2013
FotoDataEesti RahvusraamatukoguHO nr 44, 06.07.2018
GeoloogiafondEesti GeoloogiateenistusHO nr 64, 15.11.2018
H-veebSotsiaalministeeriumHO nr 685, 05.12.2007
Hüdroloogilise informatsiooni andmebaasKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
Informikx. Pankade aruannete andmekogu. Pankade statistika ja järelevalve.Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
Informix. Teiste finantsvahendajate andmebaas. Teiste finantsvahendajate statistika.Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
Informix. Välissektori statistika andmeait (Maksebilansi aegridade andmeait). Eesti maksebilansi ja investeerimispositsiooni detailsed aegread (teatavale tasemele agregeeritult).Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
Jäätmearuandluse InfosüsteemKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Kalmistute register HAUDIAS Spin TEKHO nr 51, 31.10.2017
Katastriüksuste andmebaasHO nr , 01.01.1970
Keskkonnaotsuste infosüsteemKeskkonnaametHO nr 51, 31.10.2017
KeskkonnaregisterKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Keskkonnaregistri maardlate nimistuKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Keskkonnaseire andmekoguKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
Kiirgusallikate ja tuumamaterjali registerKeskkonnaametHO nr 61, 07.11.2018
KinnistusraamatJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
KliimaandmebaasKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
Kohtute infosüsteemJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Koordinatsioonikogu infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Kultuurimälestiste riiklik registerMuinsuskaitseametHO nr 104, 12.10.2016
LaevakinnistusraamatJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
MaakatasterMaa-ametHO nr 51, 31.10.2017
Meditsiiniline sünniregisterTervise Arengu InstituutHO nr 51, 31.10.2017
MEDRETerviseametHO nr 15, 01.03.2016
Metsaressursi arvestuse riiklik registerKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Nakkushaiguste registerTerviseametHO nr 51, 31.10.2017
OsalusveebRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Planeeringute andmekoguRegionaal- ja PõllumajandusministeeriumHO nr 14, 09.02.2012
Põllumassiivide registri geoinfosüsteem (EAGIS)Regionaal- ja PõllumajandusministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
RaudteeliiklusregisterKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Riigi kohanimeregisterRahandusministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Riigi koosloome keskkondHO nr 51, 31.10.2017
Riigi TeatajaJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Riigivapiga ja teiste riiklikult tähtsate turvaelementidega dokumentide plankide ning riigivapiga pitserite näidiste registerRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
RänderegisterIntegratsiooni SihtasutusHO nr 289, 24.05.2011
SadamaregisterKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Saldoandmike infosüsteemRiigi Tugiteenuste KeskusHO nr 621, 27.11.2006
SASS Sularaha arvestuse andmekoguEesti PankHO nr 331, 14.06.2011
Sissesõidukeeldude riiklik registerPolitsei- ja PiirivalveametHO nr 51, 31.10.2017
Statistikaameti klassifikaatorite andmekoguStatistikaametHO nr 125, 21.11.2012
Statistilise metsainventeerimise andmekoguKeskkonnaagentuurHO nr 33, 19.12.2019
StenosüsteemRiigikogu KantseleiHO nr 47, 26.06.2014
Surma põhjuste registerSotsiaalministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
S-veebSotsiaalministeeriumHO nr 685, 05.12.2007
Tartu kalmistute kaardirakendusTartu LinnavalitsusHO nr 14, 09.02.2012
Teadus- ja Arendusnõukogu infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekoguKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Teenetemärkide registerVabariigi Presidendi KantseleiHO nr 51, 31.10.2017
Teenistusliku informatsiooni kogumise süsteem (TIKS)Politsei- ja PiirivalveametHO nr 105, 02.10.2012
TeeregisterTranspordiametHO nr 51, 31.10.2017
Tervise infosüsteemSotsiaalministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasTervise Arengu InstituutHO nr 109, 31.10.2016
Toetuste Menetlemise InfosüsteemKultuuriministeeriumHO nr 49, 30.10.2017
Toetuste taotlussüsteemSihtasutus Eesti Filmi InstituutHO nr 1, 02.01.2019
Vabariigi Valitsuse istungite infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Valimiste infosüsteemRiigikogu KantseleiHO nr 175, 10.12.2012
Valitsuskabineti nõupidamiste infosüsteemRiigikantseleiHO nr 449, 02.11.2010
Veekasutuse InfosüsteemKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Veolubade infosüsteemTranspordiametHO nr 51, 31.10.2017
Volikogude infosüsteemEesti Linnade ja Valdade LiitHO nr 14, 09.02.2012
wss, F-KIT. Finantsvarade halduse andmekogu. Finantsvaradega teostatavad tehingute andmed.Eesti PankHO nr 331, 14.06.2011
Välislepingute andmekoguVälisministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekoguVälisministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
Õhu saasteallikate InfosüsteemKliimaministeeriumHO nr 51, 31.10.2017
ÄriregisterJustiitsministeeriumHO nr 51, 31.10.2017