Saaga » Estica » Gruusia rahvusarhiivi ajaloo keskarhiiv
Kaukaasia asehalduri kantselei (Канцелярия наместника на Кавказе), fond 13
Kaukaasia asehalduri peavalitsuse departemang (Департамент главного управления наместника кавказскаго), fond 7
Kaukaasia asevalitseja peavalitsuse ülema kantselei (Канцелярия начальника Главного управления главноначальствующего гражданской частью на Кавказе), fond 5
Kaukaasia asevalitseja tsiviilasjade kantselei (Канцелярия главноначальствующего гражданской частью на Кавказе), fond 12
Kaukaasia maakorralduse ja põllutöö peavalitseja volinik (Уполномоченный главноуправляющего землеустройства и земледелия на Кавказе), fond 243
Taga-Kaukaasia luteri diviisipastor (Дивизионный евангелическо-лютеранский проповедник Закавказского края 1831 -1918гг.), fond 1732
Taga-Kaukaasia saksa kolooniate ülempastor (Обер-пастор закавказских немецких колоний), fond 1692
Tbilisi luteri kiriku kirikunõukogu (Тифлисский евангелическо-лютеранский церковный совет 1826-1931 гг.), fond 1727
Tbilisi luteri kogudus (Тбилисский евангелическо-лютеранский приход 1817-1937 гг.), fond 1726
Venemaa luteri usu koguduste abikassa Tbilisi komitee (Тбилисский окружной комитет вспомогательной кассы евангелическо-лютеранских приходов в России), fond 1693
Gruusia Estica
Koopiad on Rahvusarhiivile üle andnud Leeni Langebraun. Koopiad on saadud aastatel 2014-2015 ja 2018. Osaliselt on väljaselgitustööd ja koopiate tellimist toetanud Rahvuskaaslaste programm.