Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Viljandi maakonnavalitsus; EAA.4672; 1917-1918
Ringkiri ja Maakonna Nõukogu protokollide ärakirjad koolide tegevuse ja ülevõtmise, õpetajate palga ning muude küsimuste kohta
Arhivaal EAA.4672.1.1 08.07.1917-13.12.1917
Viljandi Linnavalitsuse ja Maanõukogu Ühendatud Komitee koosolekute protokollid ja miilitsaülema ametist lahkumise avaldus
Arhivaal EAA.4672.1.2 25.08.1917-23.02.1918