Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Pärnu maakonnavalitsus; EAA.4673; 1917-1918
Ajutise Valitsuse määrused ja ringkirjad ning kirjavahetus Eesti Ajutise Maanõukogu, Maavalitsuse ja teistega uute omavalitsusorganite loomise ja kompetentsi, Asutava Kogu valimiste, korra säilitamise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4673.1.1 30.03.1917-12.12.1917
Toimik maakonnamiilitsa loomise ja korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.2 18.04.1917-09.12.1917
Kirjavahetus Eesti Ajutise Maavalitsuse, vallavalitsuste ja teistega eelarvete, maksude ja muude finantsküsimuste asjus
Arhivaal EAA.4673.1.3 10.07.1917-09.12.1917
Viljandi ja Tartu Maakonna Nõukogude määrused, ringkirjad ja korraldused ning kirjavahetus Eesti Ajutise Maavalitsuse, Tartu, Võru, Pärnu ja Saare maakondade valitsuste ja teistega toitlustuskomiteede ja miilitsa tegevuse ümberkorraldamise, maakonna ning vallavalitsuste normaalsete asjaajamissuhete ja teistes asjus
Arhivaal EAA.4673.1.4 12.07.1917-15.11.1917
Kassa väljaminekudokumendid ja maakonnavalitsuse töötajate ning maakonnanõukogu liikmete teated palga ja päevarahade kättesaamise kohta
Arhivaal EAA.4673.1.5 22.07.1917-19.12.1917
Toimik maakonna valdade piiride kindlaksmääramise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.6 25.07.1917-12.12.1917
Toimik kihelkonna- ja kirikukonventide ning kihelkonnakuraatorite asjaajamise ja varanduse Maakonna Nõukogule üleandmise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.7 27.07.1917-08.09.1917
Kirjavahetus Eesti Ajutise Maavalitsuse, Eestimaa kubermangukomissari abi, vallavalitsuste ja teistega maakonnakomissaride kongressi korraldamise, maksude määramise, põllumajanduslike seltside tegevuse ja muis asjus
Arhivaal EAA.4673.1.8 27.07.1917-19.12.1917
Toimik Pärnu Maakonna Mõisnike Saadiku ja Mõisnike Kogu asjaajamise ning varanduse Maakonna Nõukogule üleandmise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.9 29.07.1917-14.09.1917
Toimik maakonna teedevõrgu korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.10 02.08.1917-12.12.1917
Maakonna sõjaväe hobuseringkondade nimekiri
Arhivaal EAA.4673.1.11 10.08.1917-10.08.1917
Toimik Pärnu maakonna toitluskomitee organiseerimise ja toitlusasjade korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.12 17.08.1917-12.12.1917
Toimik sõjaväelaste poolt toimepandavate seaduserikkumiste vastu kaitseabinõude tarvitusele võtmise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.13 18.08.1917-14.12.1917
Toimik sõjapõgenike abistamise ja röövsalkade vastu kaitse organiseerimise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.14 25.08.1917-07.12.1917
Toimik Pärnumaa I ja II jaoskonna Ülemtalurahvakohtunikele ja nende kirjutajatele makstava lisapalga maksu jaotamise asjus valdade vahel
Arhivaal EAA.4673.1.15 04.09.1917-09.12.1917
Maakonna Nõukogu ringkirjad ja vallavalitsuste teated mõisa- ja talumaade hindamise ning neilt saadavate tulude asjus
Arhivaal EAA.4673.1.16 05.09.1917-13.10.1917
Toimik alevivalitsuste moodustamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.17 07.09.1917-09.12.1917
Toimik sõjaväelaste perekondadele abiraha maksmise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.18 20.09.1917-16.12.1917
Toimik väejooksikute kinnipidamise ja nende perekondadele toetusrahade maksmise lõpetamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.19 19.10.1917-24.11.1917
Toimik uute liikmete määramise asjus Asutava Kogu valimiskomisjoni
Arhivaal EAA.4673.1.20 27.10.1917-28.10.1917
Maakonna omavalitsuse alla kuuluvate koolide nimekiri
Arhivaal EAA.4673.1.21 1917-1917
Toimik vallakoolide ja evangeelse-luteriusu kihelkonnakoolide kooliinspektorite poolt Maakonna Koolivalitsusele üleandmise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.22 28.07.1917-28.01.1918
Toimik kohasoovijate palvete rahuldamise või tagasilükkamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.23 02.08.1917-27.12.1917
Toimik maakonna kooliõpetejate kursuste organiseerimise ja läbiviimise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.24 29.08.1917-22.02.1918
Toimik eraõppeasutustele toetuse taotlemise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.25 09.08.1917-04.12.1917
Ringkirjad vallanõukogude poolt luteriusu kihelkonnakoolide üleandmise, õppetöö eesti keelele üleviimise, valla haridusnõukogude ja kooli hoolekogude asutamise ning muude küsimuste kohta
Arhivaal EAA.4673.1.26 31.08.1917-18.11.1917
Toimik Tõstamaa valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.27 01.09.1917-03.12.1917
Toimik koolidele petrooleumi muretsemise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.28 13.09.1917-09.12.1917
Toimik kreeka-õigeusu koolide omavalitsustele üleõtmise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.29 14.09.1917-05.12.1917
Toimik Voltveti valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.30 20.09.1917-19.11.1917
Toimik kooliruumide sõjaväe majutamiseks tarvitamise ja nende vabastamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.31 26.09.1917
Toimik Kaubi valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.32 29.09.1917-20.10.1917
Toimik Abja valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.33 03.10.1917-03.10.1917
Toimik Häädemeeste valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.34 09.10.1917-17.12.1917
Toimik Jõõpra valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.35 09.10.1917-16.12.1917
Toimik Peeti valla kolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.36 12.10.1917-21.12.1917
Toimik Uue-Vändra valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.37 16.10.1917-19.12.1917
Toimik Pärnu kõrgema algkooli evakueerimise ja uuesti töölehakkamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.38 19.10.1917-20.01.1918
Toimik Penuja valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.39 23.10.1917-23.10.1917
Toimik Pöögli valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.40 30.10.1917-30.10.1917
Toimik kihelkondade koolivalitsuste likvideerimise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.41 30.10.1917-15.12.1917
Toimik koolide küttega varustamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.42 30.10.1917-22.12.1917
Toimik Võlla valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.43 03.11.1917-21.12.1917
Toimik Käru Rahvahariduse Seltsi algkoolile ruumide ja toetuse taotlemise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.44 06.11.1917-18.01.1918
Toimik Vee valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.45 09.11.1917-10.11.1917
Toimik Jäärja valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.46 10.11.1917-14.12.1917
Pärnu Maakonnavalitsuse Haridusosakonna ringkirjad ja vallavalitsuste teated 1916.-1917. õppeaastal koolides töötanud õpetajate kohta
Arhivaal EAA.4673.1.47 15.11.1917-22.12.1917
Toimik Saksa sõjavangis viibivate kooliõpetajate kohta teadete hankimise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.48 21.11.1917-18.12.1917
Toimik Rääma valla koolide korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.49 25.11.1917-18.12.1917
Koolide kulude aruanded 1917. a kohta ja eelarved 1918. aastaks
Arhivaal EAA.4673.1.50 27.12.1917
Toimik Häädemeeste kõrgema algkooli asutamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.51 09.12.1917-09.12.1917
Toimik Koonga kõrgema algkooli asutamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.52 09.12.1917-09.12.1917
Toimik Kaisma vallas Kärgu kõrgema algkooli asutamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.53 09.12.1917-19.01.1918
Toimik maakonna meditsiinilise teenindamise korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.54 02.08.1917-16.12.1917
Kokkuvõtted nakkushaiguste leviku kohta maakonnas
Arhivaal EAA.4673.1.55 14.08.1917-17.11.1917
Vallavanemate ja militsionääride teated düsenteeria leviku kohta valdades
Arhivaal EAA.4673.1.56 06.07.1917-09.12.1917
Toimik maakonna meditsiinilise teenindamise korraldamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.57 02.10.1917-21.02.1918
Toimik düsenteeriabarakkide organiseerimise ja ülalpidamise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.58 03.08.1917-29.10.1917
Kirjavahetus õdede-haigeravitsejate ja ämmaemandatega nende töölevõtmise ja tegevuspiirkonnas esinenud haigusjuhtude asjus
Arhivaal EAA.4673.1.59 16.09.1917-24.02.1918
Toimik valdade tervishoiuhoolekandjate määramise asjus
Arhivaal EAA.4673.1.60 11.11.1917-30.12.1917
Toimik osakonna rahaliste kulutuste asjus
Arhivaal EAA.4673.1.61 29.11.1917-09.03.1918
Uue-Vändra vallanõukogu protokoll Vändrasse asutatavale haiglale toetuse määramise kohta
Arhivaal EAA.4673.1.62 09.12.1917-16.12.1917