Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Võru maakonnavalitsus; EAA.4674; 1917-1917
Protokoll ja kirjavahetus Eesti Ajutise Maavalitsusega, rahvakoolide inspektoriga ja teistega Võru valla Kääpa küla kooliõpetaja kohusetäitja Eduard Palgi vallandamise asjus
Arhivaal EAA.4674.1.1 28.03.1917-19.10.1917
Protokoll ja kirjavahetus rahvakoolide inspektoritega, vallavalitsustega, kooliõpetajatega ja teistega kooliõpetajate valimise, ametisse kinnitamise ja vabastamise ning muis asjus
Arhivaal EAA.4674.1.2 23.05.1917-05.11.1917
Kirjavahetus maakonna- ja sanitaararstidega ja Liivimaa maanõukogu kolleegiumiga nakkushaiguste vastu võitlemiseks krediitide andmise ja tervishoiukoosolekust osavõtmise asjus
Arhivaal EAA.4674.1.3 22.08.1917-08.09.1917
Kirjavahetus vallavalitsustega meessoost vallaliikmete arvu ja rõugepanemise asjus
Arhivaal EAA.4674.1.4 11.10.1917-07.12.1917
Maamaksu teatelehed. Abiline Toots
Arhivaal EAA.4674.1.5 09.1917
Võrumaa valdade nimekiri
Arhivaal EAA.4674.1.6 1917