Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Tartu maakonnavalitsus; EAA.4675; 1917-1917
Ajutise Valitsuse, Põhja-Liivimaa toitluskomitee ja teiste sundmäärused ja ringkirjad
Arhivaal EAA.4675.1.1 24.08.1917-04.12.1917
Vallanõukogude koosolekute protokollide ärakirjad
Arhivaal EAA.4675.1.2 24.10.1917-05.12.1917
Protokollid ja kirjavahetus vallavalitsustega valdade eelarvete koostamise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.3 11.09.1917-17.09.1917
Protokollid ja kirjavahetus vallavalitsustega valdade eelarvete koostamise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.4 18.09.1917-22.09.1917
Protokollid ja kirjavahetus vallavalitsustega valdade eelarvete koostamise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.5 22.09.1917-04.10.1917
Protokollid ja kirjavahetus vallavalitsustega valdade eelarvete koostamise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.6 05.10.1917-10.11.1917
Protokollid ja kirjavahetus maakonna komissariga, Liivimaa maanõunike kolleegiumiga, miilitsaülemaga ja teistega miilitsaametnike eelarve ja palga määramise, kõrgendamise ning muis asjus
Arhivaal EAA.4675.1.7 23.07.1917-01.12.1917
Nimekiri ja kirjavahetus maakonna komissaariga, miilitsaülemaga ja teistega miilitsavanemate ameti kaotamise, jaoskondade moodustamise, vallavalitsustele miilitsa ametikohustuste peale panemise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4675.1.8 24.07.1917-20.11.1917
Protokoll ja kirjavahetus Jõgeva alevi elanikega ja maakonna miilitsaga Dr. Dreybladt'i miilitsaametist kõrvaldamise ja uue valimise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.9 28.07.1917-30.09.1917
Kirjavahetus miilitsaametnikega kohasoovimise ja ametist vabastamise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.10 04.08.1917-03.10.1917
Protokoll ja kirjavahetus Eesti ajutise maavalitsuse administratiivosakonnaga ja maakonna miilitsaülemaga vajaduse korral sõjaväelastega miilitsa abistamise asjas
Arhivaal EAA.4675.1.11 14.09.1917-20.11.1917
Ringkiri ja kirjavahetus Eesti ajutise maavalitsusega ja maakonna miilitsaülemaga miilitsatele relvade, mundri, saabaste ja hobuste muretsemise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.12 04.10.1917-10.11.1917
Kirjavahetus maakonna miilitsaülemaga ja Viljandi maakonnavalitsusega maanteede parandamise asjas
Arhivaal EAA.4675.1.13 19.10.1917-25.11.1917
Protokoll ja kirjavahetus Tartu rahukoguga, Liivimaa maanõunike kolleegiumiga ja teistega ülemtalurahvakohtute ülalpidamise ja nakkushaiguste ravimise kulude, abiraha määramise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4675.1.14 04.10.1917-13.12.1917
Kirjavahetus vallavalitsustega vallavanemate ja kirjutajate valimise ja nõukogu liikmetele tasu maksmise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.15 19.10.1917-28.11.1917
Akt ja kirjavahetus Sangaste kihelkonna eestseisjaga Sangaste kihelkonna varanduse ülevõtmise asjas
Arhivaal EAA.4675.1.16 01.11.1917-25.11.1917
Protokoll ja kirjavahetus Eesti ajutise maanõukoguga ja Tartu Töörahva ja Soldatite Saadikute Nõukoguga Eesti Asutava Kogu valimise ja maapäeva laialisaatmise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.17 24.11.1917-06.12.1917
Protokollid ja kirjavahetus Põhja-Liivimaa toitluskomiteega ja Kokora vallavalitsusega Kallaste toitluskomitee kaebe asjus posti- ja telegraafikontori ülema Leopold Jürgensoni vastu külaelanike üleskihutamises ja vilja ülesostmises
Arhivaal EAA.4675.1.18 27.11.1917-07.12.1917
Kirjavahetus maakonna miilitsaülemaga Vastse-Otepää vallavanema Mihkel Unt'i ja sekretäri Karl Eesenschmidt'i vahi alla võtmise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.19 08.12.1917
Haridusministri, Eesti Ajutise Valitsuse ja teiste ees- ja ringkirjad
Arhivaal EAA.4675.1.20 05.09.1917-17.12.1917
Protokollid ja kirjavahetus rahvakoolide inspektoriga, vallavalitsustega ja teistega kooliõpetajate valimise ja ametisse määramise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.21 10.08.1917-05.11.1917
Ringkirjad, protokollid ja kirjavahetus Riia õppekonna rahvakoolide direktoriga, vallavalitsustega ja teistega kooliõpetajate ja vanemate valimise, palkade määramise, õppekavade väljatöötamise, ruumide muretsemise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4675.1.22 17.08.1917-31.10.1917
Protokollid ja kirjavahetus rahvakoolide inspektoriga, vallavalitsustega ja teistega koolide tegevuse ja koolivanemate valimise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.23 05.09.1917-18.09.1917
Protokollid ja kirjavahetus Riia õppekonna rahvakoolide direktoriga, koolide hoolekogudega ja teistega koolide eelarvete koostamise asjus
Arhivaal EAA.4675.1.24 06.10.1917-12.12.1917
Protokollid ja kirjavahetus rahvakoolide inspektoriga, vallavalitsustega ja teistega kooliõpetajate, -vanemate ja hoolekogu valimiste, õppetöö alguse, vallakoolide ülalpidamise, kooliteenijate ametisse määramise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4675.1.25 02.11.1917-14.12.1917