Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Lääne maakonnavalitsus; EAA.4676; 1917-1917
Maakonnanõukogude kodukorra eelnõu ja kirjavahetus Eesti Ajutise Maanõukoguga kodukorra ja juhendite väljatöötamise asjus
Arhivaal EAA.4676.1.1 12.07.1917-29.08.1917
Kirjavahetus Eestimaa kubermangu komissariga, miilitsaülemaga ja teistega Mihkli kihelkonda Veltsa valda turu avamise asjus
Arhivaal EAA.4676.1.2 17.05.1917-12.10.1917
Kirjavahetus Eesti Ajutise Maanõukoguga, rekvideerimiskomisjoni esimehega ja teistega miilitsatele laskeriistade muretsemise, Jädivere postijaama müümise, rekvideerimiskomisjonile tasu maksmise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4676.1.3 13.08.1917-08.12.1917
Protokollid ja kirjavahetus vallavalitsustega valdade üleandmise asjus
Arhivaal EAA.4676.1.4 13.08.1917-19.12.1917
Ringkirjad, protokollid ja kirjavahetus maakonna miilitsaülemaga Vaikna valla miilitsavanema Hans Haabermann'i kaebuse asjas maakonna miilitsaülemaga A. Eldringi vastu ebaõiglase noomituse tegemises ametikohustuste täitmise pärast
Arhivaal EAA.4676.1.5 21.08.1917-16.09.1917
Kirjavahetus Ajutise Eesti Maavalitsusega ja vallavalitsustega sõjaväelaste omavoli tarvitamise ja kahtlaste isikute vallast kõrvaldamise ning muis asjus
Arhivaal EAA.4676.1.6 05.09.1917-27.11.1917
Koolivalitsuse ajutine korraldus, ringkiri, protokollid ja kirjavahetus Eesti maavalitsuse haridusosakonnaga, vallavalitsustega ja teistega koolide eelarve, kooliõpetajate valimise, vallandamise, palgaküsimuse ja muis asjus
Arhivaal EAA.4676.1.7 11.09.1917-20.11.1917
Kirjavahetus vallavalitsustega sõjaväelaste perekondadele abiraha maksmise asjus
Arhivaal EAA.4676.1.8 06.11.1917-20.11.1917
Vallavanemate allkirjad sõjaväelaste perekondade abiraha vastuvõtmise üle
Arhivaal EAA.4676.1.9 06.11.1917-19.12.1917