Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Eesti ajutise maavalitsuse haridusosakond; EAA.4683; 1917-1917
Ajutise valitsuse, Riia õppekonna kuraatori ja teiste ees- ja ringkirjad
Arhivaal EAA.4683.1.1 05.07.1917-15.11.1917
Eestimaa koolivalitsuse ja koolihoolekogude ajutised korraldused
Arhivaal EAA.4683.1.2 1917
Haridusosakonna eelarved
Arhivaal EAA.4683.1.3 1917
Kirjavahetus haridusministriga, Riia õppekonna kuraatoriga ja teistega algkoolides eesti keele õppekeeleks määramise, rahvuste järele koolide jaotamise, kooliõpetajate seminari loomise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4683.1.4 01.08.1917-07.11.1917
Protokollid, juhendid, õppekavad ja kirjavahetus Eesti kooliõpetajate keskliiduga ja maakonnavalitsustega õppekavade väljatöötamise asjus
Arhivaal EAA.4683.1.5 05.08.1917-13.11.1917
Toimik rahvakoolide ajutiste uute õppekavade kohta
Arhivaal EAA.4683.1.5a 09.10.1917-13.11.1917
Protokollid ja kirjavahetus Riia õppekonna kuraatoriga Eesti kooliõpetajate keskliiduga ja teistega koolide korraldamise, kooliõpetajate ametisse määramise, registreerimise, palga ja muis asjus
Arhivaal EAA.4683.1.6 14.08.1917-06.12.1917
Kirjavahetus Eesti ajutise maanõukogu esimehega, maakonna haridusosakondade juhatajatega ja teistega koolivalitsuse tegevuse ja kooliküsimuste lahendamiseks koosolekute kokkukutsumise ja maahariduse nõukogusse esindajate saatmise asjus
Arhivaal EAA.4683.1.7 16.08.1917-18.11.1917
Kirjavahetus Põhjaarmee ülemjuhatajaga, kaubalaevade ühingu Tallinna osakonnaga ja teistega merekooli Kuressaarde tagasitoomise küsimuse asjus
Arhivaal EAA.4683.1.8 17.08.1917-20.09.1917
Kirjavahetus Ametiühisuste keskbürooga, Lihula ühendatud seltsidega ja teistega maatööliste seltside, karskuskuratooriumi teemajade seltsidele üleandmise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4683.1.9 01.09.1917-27.10.1917
Kirjavahetus Harju ja Järva maakonnavalitsustega, Võru maanõukoguga ja teistega eesti keele kursuste ja algkooliõpetajatele kutseeksami korraldamise, õpilastele koolist puudumise eest trahviraha määramise ja muis asjus
Arhivaal EAA.4683.1.10 01.09.1917-18.11.1917
Kirjavahetus haridusministriga, Tallinna linna koolikomisjoniga ja teistega koolide evakueerimise asjas
Arhivaal EAA.4683.1.11 02.09.1917-07.11.1917
Kirjavahetus haridusministeeriumiga, maakonnavalitsustega ja teistega kreeka-õigeusu koolide ülevõtmise ja kooliõpetajate registreerimise asjus
Arhivaal EAA.4683.1.12 04.09.1917-15.11.1917
Kirjavahetus Riia õppekonna kuraatoriga, Tartu maakonnavalitsusega ja teistega valla- ja kihelkonnakoolide arhiivide ülevõtmise asjus
Arhivaal EAA.4683.1.13 07.09.1917-20.11.1917
Kirjavahetus Eestimaa evangeeliumi-luteriusu konsistooriumiga, Eesti õpetajate ühisusega ja teistega koolides usuõpetuse õpetamise asjas
Arhivaal EAA.4683.1.14 16.09.1917-08.11.1917
Kirjavahetus administratiivosakonnaga, Järva maakonnavalitsusega ja teistega koolidele ruumide muretsemise asjas
Arhivaal EAA.4683.1.15 13.10.1917-15.11.1917
Kirjavahetus Eesti maanõukoguga, maakoolivalitsusega ja teistega Tartu Ülikooli ajaloo-keeleteaduse fakulteedi juures asutatava Soome-Ugri jaoskonna asjus
Arhivaal EAA.4683.1.16 26.10.1917-15.11.1917
Kirjavahetus majandustoimkonna sekretäriga ametnike majanduse tarbeasjadega varustamise asjas
Arhivaal EAA.4683.1.17 30.10.1917-17.11.1917
Kooliõpetajate kohasoovimise avaldused
Arhivaal EAA.4683.1.18 07.04.1917-30.11.1917
Protokollid ja kirjavahetus Võru maanõukoguga, vallavalitsusega ja teistega Kääpa küla kooliõpetaja kohusetäitja Eduard Palgi vallandamise asjus
Arhivaal EAA.4683.1.19 27.05.1917-02.09.1917
Protokollid ja kirjavahetus Eestimaa koolivalitsusega ja Viru maakonnavalitsusega Rägavere kooliõpetaja Jakob Tõnuristi vallandamise asjus
Arhivaal EAA.4683.1.20 06.09.1917-03.11.1917
Protokoll ja kirjavahetus rahvakoolide inspektoriga, Vana-Otepää vallavalitsusega ja teistega kooliõpetaja Hendrik Steinfeldt'i vallandamise asjus
Arhivaal EAA.4683.1.21 22.09.1917-13.11.1917
Haridusosakonna ametnike palgalehed
Arhivaal EAA.4683.1.22 09.1917-11.1917
Kooliõpetajate allkirjad päevarahade vastuvõtmise kohta
Arhivaal EAA.4683.1.23 1917
Koolide nimekirjad
Arhivaal EAA.4683.1.24 1917