Saaga » Riigi- ja rüütelkondade asutused » Saaremaa maakonnavalitsus; EAA.4694; 1917-1917
Statistiline aruanne valdade kroonuküüdikordade kohta
Arhivaal EAA.4694.1.1 1917
Ringkirjad, eelarved, kulude aruanne ja kirjavahetus Eestimaa kubermangukomissari abiga, maakonna miilitsaülemaga ja teistega miilitsa ülalpidamiseks krediitide avamise ja küladesse omakaitse sisseseadmise asjus
Arhivaal EAA.4694.1.2 24.08.1917-28.09.1917
Kirjavahetus Kärdla vallavalitsusega sõjaväe käes kasutada olevate koolimajade vabastamise asjus
Arhivaal EAA.4694.1.3 24.08.1917-31.08.1917
Kirjavahetus Liivimaa kroonupalatiga Saaremaa rüütelkonna teede kapitali üleandmise asjus maakonnavalitsusele
Arhivaal EAA.4694.1.4 13.09.1917-20.09.1917