Saaga » Kirikuraamatud » Apostliku õigeusu kirik
Kõik kogudused korraga
Harjumaa praostkond
Läänemaa praostkond
Narva piiskopkond
Petserimaa kogudused
Pärnumaa praostkond
Saare- ja Muhumaa praostkond
Sõjaväeosade kogudused
Tartumaa praostkond
Viljandimaa praostkond
Virumaa praostkond
Võrumaa praostkond
EAÕK Sinod
Uus
Arhiiv EAA.1655 1804-1952
Mis on pihiliste nimekirjad?
Pihiliste ja armulaualiste nimekirjad (vn k исповедная роспись, именная исповедная роспись, исповедная книга, исповедный список) on peamiseks allikaks meetrikaraamatute kõrval õigeusklike uurimisel. Koguduse liikmed pandi kirja seisuste kaupa (vaimulikud, sõjaväelased, riigiametnikud, kaupmehed-käsitöölised, aadlikud ja talupojad). Vormilt sarnanevad pihiliste nimekirjad hingerevisjonidega. Inimesed märgiti üles perekondade kaupa, kusjuures iga pereliikme kohta kanti raamatusse nimi (vanemate puhul ka isanimi), vanus ning märkus pihil ja armulaual käimise või mittekäimise kohta. Talurahva puhul selgub tavaliselt ka koduküla ja/või -mõis.