Abi
Tabel vaade Galerii vaade Detail vaade
351 - 375 / 5000 (Piiratud)
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr 6 suurtükiplatvorm „Rummu Jüri“ ja patarei meeskond.
Sõjamuuseumi eksponaadid - bolševistlikke loosungeid ja plakateid - Vabadussõja trofeed.
Vabadussõda. 2. diviisi ülema abi käsundusohvitser alamkapten Karl-Hans Ainson.
2.Diviisi staabi ohvitser alamkapten August Saar.
Vabadussõda. 2.Jalaväepolgu ülem kapten Aleksander Rosalk (Rosalka)
Vabadussõda. Kuperjanovi Partisanide Pataljoni sõdur Aleksander Sepp pärast põgenemist Nõukogude Vene sõjavangist ning tagasi jõudmist Eestisse.
Vabadussõda. Kaitseliidu ülem Eduard Alver.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 komandant kapten Oskar Luiga (paremal) ja rongi adjutant sõjaväeametnik Arthur Mahnke.
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esimees, kindlustusseltsi Salama tegevdirektor Oskari Louhivuori.
Vabadussõda. Soome Eesti Abistamise Peatoimkonna esindaja Eestis Lauri Kettunen.
Vabadussõda. 3.Jalaväepolgu 1.pataljoni ülem alampolkovnik Paul Kunnus.
Sõjaväe ringkonnakohtu esimees kindralmajor Gustav Kunnos.
Suurtükiväe inspektuuri töötajad, ees keskel kolonel Hugo Kauler.
Jõelaev Kungla.
Vabadussõda. 1.Soome Vabatahtlike Salga adjutant leitnant Elmar Kirotar.
Vabadussõda. Soomusrongide Diviisi staabiülem alampolkovnik Johannes Poopuu (paremal) ja operatiivadjutant alamleitnant Aleksander Tilger (Tilgre).
Scoutspolgu ülem alampolkovnik Friedrich Pinka.
Vabadussõda. Laiarööpalise soomusrongi nr.3 komandant alampolkovnik Oskar Luiga (vasakul) ja Soomusrongide Diviisi ülem polkovnik Karl Parts.
1.Diviisi Tagavarapataljoni ohvitserid. Esireas keskel pataljoniülem kapten Aleksander Scheervel (Selvet).
Inseneripataljoni telegraafiroodu ülem lipnik Edgar Treuhold (Treuholdt) (vasakul) ja sama pataljoni ohvitser alamleitnant Fredrik Jakobson.
Eesti sõjaväe telegraafi mehaanikud kommutaatori juures.
Vene armee 32. Siberi kütipolgupolgu pataljoniülem kapten Ernst Põdder.
Vene armee 32. Siberi kütipolgupolgu pataljoniülem kapten Ernst Põdder.
Vene armee 18.Siberi kütipolgu kuulipildujate komando ülem staabikapten Oskar Luiga.
Saaremaa sõjalise operatsiooni käigus Saksa sõjavangi sattunud ja sealt põgenenud 1.Eesti polgu ohvitserid (erariietes) koos 1.Eesti brigaadi ülema polkovnik Aleksander Tõnissoni (taga kõrgemal) ja 1. Eesti polgu ohvitseri kapten Karl Partsiga (tagumises reas vasakult 2.)