Abi

Kogude tutvustus

Vanimad fotod pärinevad 19.sajandi teisest poolest isikute ja seltside arhiividest, sh baltisaksaaadliperede portreed ja albumid (näiteks perekonnad zur Mühlen - EAA.1451, Krusenstern - EAA.1414, Ungern-Sternberg - EAA.1423), tudengite korporatsioonid (Estonia - EAA.1843, Livonia - EAA.1844, Eesti Üliõpilaste Selts - EAA.1767) ning põllumajandus- ja genealoogiaseltsid (Tartu Eesti Põllumeeste Selts - EAA.1858, Eestimaa Üldkasuliku Ühingu matriklikomisjon - EAA.1674, Tartu Saksa Perekonnaajaloo Uurimise Selts - EAA.1850). Haruldustena on põhjust välja tuua Rahvusarhiivi vanim foto – 1840. aastatelõpus valmistatud dagerrotüüp - EAA.1862.2.472 Foto 3,  blogiartikkel, samuti 12 ferrotüüpi.

Kõige mahukama osa filmiarhiivi fotokogust moodustavad ajalehtede toimetuste fondid. Enne Teist maailmasõda näiteks Nädal Pildis - EFA.292, Eesti Pressifoto agentuur, Postimees - EAA.2111; ERA.4416ERA.4416 (piirdaatumid: 1941–1944); EFA.564 (piirdaatumid 1990-1999) jt.Kui alates 1990. aastatest hoiavad väljaanded oma fotokogusid ise, siis nõukogude ajal toimus arhiivis perioodiline kogumine pea kõigist väljaannetest, iseäranis tasub nimetada ETA (64 000 fotot) - EFA.204, Rahva Hääle - EFA.250, Noorte Hääle ja Spordilehe - EFA.344 fotokogusid.

Isikukollektsioonide osas onesindatud fotograafide, kollektsionääride (Karl Laane, Heino Pedusaar, ToomasKarjahärm, Uno Hermann) või isikupõhised kogud (Eveline ja Guido von Maydell,Ants Laikmaa, Konstantin Päts, Voldemar Panso, Jaan ja Ilmar Tõnisson, EestiVabariigi diplomaadid Aleksander Varma, Ernst Jaakson). Fotograafidest tasubnimetada Jaan Rieti (1873–1952) klaasnegatiivide kogu - blogiartikkel,Karl Akeli (1878–1942), Oskar Viikholmi (1903–1977) ja Harald Leppiksoni(1933–2005) kollektsioone.

Lisaks isikutele onkollektsioonid koostatud teemade (nt asundustalud), ettevõtete jaorganisatsioonide (Vene-Balti Laevaehituse ja Mehaanika Aktsiaselts  EAA.1804, Eesti Tarbijate Keskühing jt) ning haridus-ja riigiasutuste põhiselt. Viimaste seas leidub näiteks politseifotosidkurjategijatest ja tagaotsitavatest, fotosid relva- ja autojuhilubadelt.Asutustest võib välja tuua Parteiarhiivi ja KGB jälitusosakonna - ERA.4967fotokogud. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi perioodist on arhiivi jõudnudüksikute isikute ja erakondade tegevusega seotud fotod – (näiteks Koonderakond).

Välis-Eesti organisatsioonideja isikuarhiivide fotod kirjeldavad asukohamaa eestlaste eluolu, sh osalemistESTOl, erinevate aastapäevade tähistamist. Vanimad eestlaste argielukirjeldavad fotod pärinevad Ameerikast ERA.9595ja Kaug-Idast ning Venemaalt. Välis-eestlaste kohta leidub fotosid ka EestiVabariigi välisesinduste arhiivides - ERA.1608.Kodukoha uurijad leiavad huvitavat materjali Teaduste Akadeemia Kodu-uurimiseSeltsi, Eesti Geograafia Seltsi ning Eesti maastiku- ja linnavaadete kogust.Militaarteemadest huvitujatele teadmiseks, et kollektsioonid on moodustatudväeosade kaupa, nt 1. ratsapolk, 5. jalaväerügement jne, Kaitseliit on jaotatudmalevkondade kaupa. Huvipakkuvaks materjaliks on ka sõjaväelaste isikuarhiivid (näiteks Juhan Tõrvand).

Märkimist väärivad Esimestmaailmasõda kajastavad albumid, Kaitseliidu erinevad malevkonnad, EestiVabariigi valitsuste koosseisud, samuti fotoalbumid, mida koostati osatäitjateleidmiseks mängufilmidesse. Säilinud on nõukogude perioodi Tallinnfilmimängufilmide näitlejate proovivõtted ning fotod võtteplatsilt (blogiartikkel),samuti ENSV teatrite fotosid (Draamateater, Nukuteater, Vene Draamateater).

Konkreetse teema või isikupuhul tasub andmebaasis FOTIS kasutada otsisõnu, sest enamasti leiab fotosid erinevatestfondidest.