Eestlased Esimeses maailmasõjas

Esimeses maailmasõjas osales ligikaudu 100 000 eestlast, kellest hukkus või jäi teadmata kadunuks hinnanguliselt 10 000. Täpsed andmed puuduvad. Tervikpilti ei ole selle kohta, millistesse väeüksustesse Eesti alalt mobiliseeritud teenima saadeti ja kuidas nende teenistus kulges. Samuti ei ole suguvõsauurijatel lihtne leida andmeid maailmasõjas osalenud esivanemate saatuse kohta. Rahvusarhiivis asuvad arhiividokumendid aitaksid kindlaks teha üksikute sõdurite saatust, aga ka täpsustada seniseid üldiseid seisukohti, kuid isikulooline info on pihustunud erinevate arhiivifondide, säilikute ja dokumentide vahel. Vajaliku ülesleidmiseks kulub praegu ebamõistlikult palju aega. 

Just seepärast kutsub Rahvusarhiiv igaüht üles andma oma panust maailmasõjast osa võtnud eesti sõdurite arhiividokumentidest ülesleidmisel ja indekseerimisel. Samuti oled oodatud jagama teavet ilmasõjas osalenud sugulaste kohta.

Kaasalöömiseks tuleb ennast Rahvusarhiivi virtuaalse uurimissaali VAU kasutajaks registreerida ja sisse logida. Sisselogimine on vajalik selleks, et saaksid sisestamiseks valitud säiliku enda nimele registreerida ning olemasolevaid kirjeid muuta ja täiendada.

Juba sisestatud isikud muutuvad hõlpsasti otsitavaks. Iga nimega on seotud link, kust saad vaadata täiendavaid andmeid või tutvuda digiteeritud dokumendiga.