Korduma kippuvad küsimused

1. Miks ei ole sisestamiseks väljas Järva- ja Võrumaa nimekirju?

Paraku on nende maakondade väeteenistuskomisjonide poolt peetud kutsealuste ja väkkevõetute nimekirjad ajalookeerises kaduma läinud. Lähiajal plaanime ühisloome keskkonda lisada indekseerimiseks ka teisi allikaliike, sh Järva- ja Võrumaalt. Andmeid ilmasõjas osalenute kohta võib leiduda ka linna- või vallavalitsuste fondides ning erinevates veebikeskkondades.

2. Kelle poole peaksin pöörduma, kui ei loe allikast nime, märkust vm välja või kui soovin ilmasõja teemal teiste huvilistega suhelda?

Kuna paljud ühisloomesse panustajad on ühtlasi suguvõsa- või kohaajaloo uurijad, julgustame omavahel suhtlema perekonnaajaloo või sõjaajaloo foorumis. Üksikud küsimused võid saata arhivaarile ka tagasiside vormi kaudu.

3. Kas arhivaar kontrollib sisestatud info üle? Paistab, et siin on isanimi valesti läinud.

Kahjuks napib arhiivil inimressurssi, kes kõik kirjed üle vaataks. Sellepärast kutsumegi appi tublisid arhiivikasutajaid andmeid sisestama ning juba sisestatut parandama ja täiendama. Seda saad teha otsingutulemuste aknas, kui vajutad isikukirje juures oleval nupul "Muuda". Kirje muutmiseks pead olema keskkonda sisse loginud.
Enne, kui kinnitame säiliku sisestatuks, kontrollime vabatahtlike abiga, et sõduri ees- ja perekonnanimi ning kaadrinumbrid oleksid õigesti sisestatud ning et igalt kaadrilt oleksid kõik isikud andmebaasi kantud. Kui soovid kontrollimise töös kaasa lüüa, siis logi ennast keskkonda sisse ja siirdu lehele „Aita kontrollida“.

4. Miks ei leia ma andmeid oma vanaisa kohta? Tean, et ta osales Esimeses maailmasõjas.

Võimalik, et vanaisa andmeid ei ole andmebaasi veel sisestatud. Ühisloome algatuse põhimõtteks on, et arhiiv pakub välja allikad ja vabatahtlikud kasutajad sisestavad nendelt sõdurite kohta käiva info. Alles seejärel muutuvad andmed otsitavaks.

5. Mul on kodus vanaonu foto Esimese maailmasõja päevilt. Kuhu saan selle saata?

Iga portaali sisse loginud kasutaja saab jagada perepärimuses liikuvaid andmeid ilmasõjas osalenute kohta ning laadida üles koduarhiivides leiduvate dokumentide, fotode, päevikute ja mälestuste koopiaid. Sisestatud andmed on kohe pärast salvestamist otsitavad ja kõigile huvilistele nähtavad.

6. Millise aja ja ruumi kohta infot oodatakse? Teatavasti võtsid paljud mehed osa nii ilmasõjast kui Vabadussõjast. Kas huvi pakuvad ka maailmasõja ajal Venemaa teistes kubermangudes elanud eesti sõdurite andmed (nt väljarännanud, nende järeltulijad)?

Ehkki ühisloome algatuse eesmärgiks on kokku koguda andmed Esimeses ilmasõjas osalenud eestlaste kohta, siis tõenäoliselt läheb kampaania sujuvalt üle ka Vabadussõjas osalenud meeste kaardistamiseks. Hetkel on küll portaalis indekseerimiseks väljas sõjaväeteenistusega seotud dokumendid aastatest 1911-1917.
Kindlasti pakuvad huvi ka väljaspool praegust Eesti territooriumi elanud eestlastest sõdurite andmed. Palun saada teada olev info nende kohta koduandmete jagamise vormi kaudu. Selleni jõuad, kui oled keskkonda sisse loginud.