Detailed description


[Russal Hoff och Byar i Nissi Sochn i Harrien]
Zoom image 24.27197 59.00627, 24.39931 59.05547
Identity Description
Title[Russal Hoff och Byar i Nissi Sochn i Harrien]
Map typeSingle sheet map
Reference codeEAA.1.2.C-IV-93 sheet 1
Notes
Punktidega talud, rehed, möldri maja; mõisa piir, piiripunktid, piirikivid, küla piir; teedevõrk, külateed, palkteed, taliteed, aiad, tarad, sillad; omandijaotuse olemasolu, eristatud põllumaad; kõlvikute jaotus; vetevõrk; kirjetega reljeef.
Creators
Firstname Lastname Occupation of cartographer Creators position
Axell Holm cartographer
Cartographical and Publishing Description
Main subjectNot set
Material designatonplan
Manuscript/Printedmanuscript original
Created1695
Components and Mathematical Description
Componentscompass, graphical scale
Azimuth10
Textual scale1600 küünart = 12 cm
Relative scale8100
Geographical Description
Admin unit Specification
Estonia (to 1917) / Estonia Guberniya / Harju County / Nissi Parish / Russalu Manor Russalu, Koluta, Kareva, Napa, Terjatu, Kasari jõgi

NB! location is approximate

Physical Description
Storage formrolled
Material and mountingpaper
Mediumink+coloured
Dimensions (cm)122x75/2A0
Access-restrictionsNo access restriction
Maps referred to by this map
Reference code Relation
EAA.1.2.C-IV-85 duplicate
Maps referring to this map
Reference code Manuscript/Printed
EAA.1.2.C-IV-85 sheet 1 manuscript original