Otsivõimalused

Mõis ja vald

Mõis on arhiivinduslikult kõige täpsemalt määratletud üksus, mille järgi otsingut tehes on lootust kõige kiiremini soovitud tulemuseni jõuda. Mõisa järgi on mõistlik otsida mitte üksnes mõisasüdame ja mõisamaade kaarte ja plaane, vaid ka selle alla kuuluvate külade ja talukohtade plaane. 1918. aastast alates on sarnase tähtsusega üksuseks vald.

Lihtotsing pealkirja järgi

Kuna tegemist on ajalooliste kaartidega, siis tasub pealkirja järgi otsimisel kindlasti proovida peale eestikeelsete nimetuste ka nende saksa ja vene vasteid, nt Allatzkiwwi ja Алацкиви ning erinevaid ortograafilisi variante.

Lihtotsing kohanime järgi

Kui kasutada otsingut kohanime järgi, ei ole vaja enam arvestada võõrkeelsete nimetuste ja ortograafiliste variantidega. Aga arvestada tuleb sellega, et selle otsingu tulemused on sõltumatud üksuse tüübist.

Täpsem otsing > Otsi hierarhiast

Võimaldab soovitud üksuse leida kõige kiiremini ja mugavamalt. Näiteks Kaarli mõisa otsides kuvatakse kõik hierarhiaüksused eri perioodidest, kus kohanimi esineb. Ilmneb, et sellenimeline mõis on olemas mitmes kihelkonnas. Lisaks on olemas veel ka samanimelised külad, külanõukogud ja vallad erinevatest perioodidest. Otsing hierarhiast võimaldab valida kohe õige üksuse, ilma et peaks hakkama lehitsema suurt hulka kirjeid, kus on läbisegi koos kõigi samanimeliste üksuste kaardid.

Küla ja talu

Küla on hierarhias omaette tasandina välja toodud alles 1991. aasta haldusjaotuses, varasemaid külakaarte on mõistlik otsida kõrgema üksuse ehk mõisa järgi.

Ka talusid on mõistlik otsida mõisa (Eesti kuni 1917) või valla kaudu (Eesti 1917-1950), sest kõik talukaardid on andmebaasis seotud mõisaga, mille maadest nad eraldati, või vallaga, mille alla nad perioodil 1918-1940 kuulusid. Pealegi esineb üle terve Eesti palju samanimelisi talusid ning nende hulgast sobiva leidmine ei pruugi kuigi lihtne olla.

Talu otsimiseks otse võib kasutada järgmisi võimalusi.

Lihtotsing pealkirja järgi

Kuna tegemist on ajalooliste kaartidega, siis tasub pealkirja järgi otsimisel kindlasti proovida peale eestikeelsete nimetuste ka nende saksa ja vene vasteid ning erinevaid ortograafilisi variante, nt Kraavi talu otsides Kravi, Krawi, Краави.

Täpsem otsing > Koht kaardil

Kui te teate otsitava küla või talu asukohta, aga ei tea mõisa nime, millega see seotud on, võite proovida ka kaardiotsingut. Kaardiotsingut on mõistlik kasutada koos teiste otsinguparameetritega. Näiteks otsides talu kaarti 20. sajandist, tähistage ligikaudne otsinguala, ja otsige kaarte, mille teema on "taluplaan". Silmas tuleb pidada, et selliselt piiratud otsing ei anna ammendavat tulemust.


Täpsem otsing > Koht täpsemalt

Otsing võimaldab teha päringuid vabatekstina sisestatud valla-, mõisa- ja linnatasandist täpsemate kohamääratluste hulgast. Vabatekstina on sisestatud peamiselt küla-, talu-, linnaosade ja tänavate nimesid, ent ka jõe- ja järvenimesid ning muud mikrotoponüümikat. Talude ja linnakruntide puhul ka kinnistusnumbreid.