Töötaja saab kaardisüsteemi siseneda VAU kaudu!

Eelduseks on, et

Kui sul ei õnnestu VAU kaudu kaardisüsteemi siseneda, palun saada e-kiri aadressil: admin.vau@ra.ee

Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem

Kaartide infosüsteem sisaldab Rahvusarhiivis ja Tallinna Linnaarhiivis hoitavate kaartide kirjeldusi ja digikujutisi.

Rahvusarhiivi kaardikogu vanim, peamiselt käsikirjaline osa on äärmiselt kirev. Domineerivad maakasutus- ja piiriplaanid, aga leidub ka üldgeograafilisi, topograafilisi, hüdrograafilisi, melioratsiooni–, teede– jm erikaarte. Vanimad kaardid pärinevad 17. sajandi esimesest poolest. 20. sajandi kaartide hulgas on erinevalt varasemast palju trükitud kaarte, mida on kasutatud ka erikaartide alusena. Maareformi tulemusi Eesti Vabariigis ja omandi muutusi kajastavad kümned tuhanded katastri- ja maakorralduskaardid. Nõukogude ajast on plaane vähem. Kõige uuemad kaardid pärinevad 21. sajandist. Lisaks kaartidele säilitatakse arhiivis ka skitse ja skemaatilisi plaane, mis on sageli küllaltki informatiivsed.

Tallinna Linnaarhiivi kaartide kirjeldused ja digikujutised lisandusid 2016. a. novembris. Tallinna Linnaarhiivi kaardikogusse kuuluvad linnavalitsuse allasutuste, Nõmme alevi ja linnavalitsuse, aga osaliselt juba ka Tallinna rae tegevuse käigus loodud või saadud plaanid ja kaardid. Linna krundiplaanide seeria ulatub 1940. aastani. Vanimad plaanid kogus pärinevad 17.sajandist. Originaalplaanidele lisaks leidub koopiaid Rootsi Sõjaarhiivist. Tallinna linna ümbruse plaanid ja kaardid hõlmavad peamiselt endisi linnamõisaid.

Loe edasi

 

Kaartide infosüsteemis on hetkel

  • 152127 kirjeldatud kaarti;
  • 55274 digiteeritud kaarti.

Enne kui alustad kasutamist