Töötaja saab kaardisüsteemi siseneda VAU kaudu!

Eelduseks on, et

Kui sul ei õnnestu VAU kaudu kaardisüsteemi siseneda, palun saada e-kiri aadressil: admin.vau@ra.ee

Üldtutvustus

Otsivormid
Kaartide otsimiseks saab kasutada lihtotsingut ja täpsemat otsingut. Mõlema otsivormi kohta on olemas ka põhjalikud abitekstid, mida tasub alustuseks kindlasti läbi lugeda.
Autocomplete-väljad otsivormides
Kollaka taustaga väljad on nn. autocomplete-väljad, mis hakkavad alates teisest sisestatud tähest pakkuma sobivaid variante.
Abitekstid otsivormides
Osade otsiväljade kõrval näete vihje ikooni (lambipirn), millel klõpsates avatakse väike aken lahtri kasutamisjuhendiga.
Kaardiotsing
Enamik kaarte on haldusüksuste kaudu seotud ligikaudsete geograafiliste koordinaatidega, tänu millele saab neid otsida ka kaasaegse kaardi kaudu.
Otsingu tulemused
Vaikimisi kuvatakse otsingu tulemused kompaktselt tabeli kujul. Aga tulemusi on võimalik vaadata ka pisipiltidega varustatud nimekirjana.
Tagasipöördumine otsivormi juurde
Tulemuste juurest tagasi otsinguparameetrite juurde pöördumiseks saab kasutada navigatsiooniriba.
Otsingu tulemuste sorteerimine
Vaikimisi on tulemused sorteeritud leidandmete järgi, aga neid saab sorteerida iga tulba sisu järgi, kui klikkida tulba päises.
Digitaalse kujutise avamine
Nende kaartide juurde, mille kohta on saadaval digitaalne kujutis, kuvatakse otsingu tulemuste tabelis vastav ikoon. Kujutise avamiseks tuleb ikoonil klikkida.
Kaardiga manipuleerimine
* Liigutamiseks: lohista pilti hiirega, lohista kasti navigatsiooniaknas või kasuta nooleklahve.
* Suurendamiseks: tee topeltklõps, kasuta hiire kerimisnuppu või vajuta "+" klahvi.
* Vähendamiseks: tee topeltklõps hoides all "shift" klahvi, kasuta hiire kerimisnuppu või vajuta "-" klahvi
* Pildi pööramiseks kellaosuti suunas vajuta "r", vastupidises suunas pööramiseks vajuta korraga "shift" ja "r"
* Navigatsiooniakna sisse- ja väljalülitamiseks vajuta "h" klahvi
Detailandmete avamine
Tabelis kuvatakse ainult kaartide põhiandmed. Rohkem infot kaardi kohta näeb, kui klikkida leidandmetel.
Mitmeosaline kaart
Kui mõni kaart on tehnilistel põhjustel digiteeritud mitmes osas ehk mitme failina, kuvatakse nende failide sirvimiseks spetsiaalne menüü.


Kaardi avamine suuremalt
Kartograafilise dokumendi detailvaates näidatakse ainult kaardi pisipilti. Avades kaardi suuremalt, saate seda suurendada, liigutada, pöörata.
Kaardi avamine eraldi aknas
Kaardi saab avada ka veebilehitseja eraldi aknasse. Seda võimalust on hea kasutada siis, kui soovite otsida välja mitu kaarti, et neid hiljem võrdlevalt uurida.
Kaardi salvestamine ja printimine
Kui soovite kaardi digitaalset kujutist printida või pildifailina oma arvutisse salvestada, klikkige lingil "Salvesta või prindi". Kaartide infosüsteem võimaldab salvestada faili suurusega 1748 x 2480 (A5). Kui soovite soetada kvaliteetset koopiat, siis kirjutage  tellimuse vormistamiseks EAA viitega kaartide puhul aadressile tartu@ra.ee, ERA viitega kaartide puhul aadressile tallinn@ra.ee ja TLA viitega kaartide puhul linnaarhiiv@tallinnlv.ee. Info koopiatööde tingimuste ja hinnakirja kohta leiate siit.Ligikaudsed geograafilised koordinaadid
Enamik kaarte on haldusüksuste kaudu seotud ligikaudsete geograafiliste koordinaatidega. Detailvaates kuvatakse neile koordinaatidele vastav ala kaasaegsel kaardil (Google Map). Kui soovite seda kaarti täpsemalt uurida, klikkige lingil "Ava suuremalt".