Shopping Cart (0)

Web Shop

Total 5 result(s).
Vald
Talurahva omavalitsus 1866–1918
EX FONTIBUS ARCHIVI HISTORICI ESTONIAE VI

Allikapublikatsioon

Koostanud Ülle Tarkiainen

488 lehekülge, kõvad kaaned. Tartu: Rahvusarhiiv, 2021
ISBN 978-9949-630-09-7
ISSN 1736-0811
Trükk: AS Pakett

Müügil Tartus Nooruse 3 ning Tallinnas Madara 24 ja Maneeži 2 (galeriis).

€20.00   Add to Cart
TUNA 2021 / 1
1 (90) 2021 XXIV aastakäik
ISSN 1406-4030

Müügil Tartus Nooruse 3 ning Tallinnas Madara 24 ja Maneeži 2 (galeriis).

2021. aasta esimese Tuna numbri avab Jaan Unduski essee Jaan Krossi 100. sünniaastapäeval peetud kõne põhjal, kus Krossi romaanidest tuttav köielkõndija-motiiv toob meid Balti ketini ja kaugemalegi, üle aegade ulatuva käest-kinni-hoidmise-liigutuse mõtestamiseni. 

Käsitluste rubriigis vaatleb Enn Küng Tallinna sõjaliste kohustuste seost Rootsi garnisoniga 16. sajandi lõpust 17. sajandi esimese kolmandikuni, Mari-Leen Tammela uurib Eesti karistusseadustiku reformi 1920. aastatel, mil küsimuse all oli vangla rajamine Kesselaiule, Mark Gortfelder käsitleb 1923. aastal toimunud usuõpetuse rahvahääletuse tulemusi mõjutanud tegureid, Mihkel Truman jätkab Eesti arhiivinduse arenguloo analüüsi 1920. aastate keskpaiku, Jaan Lehtaru annab jätkuloos ülevaate arhivaalide säilitusküsimustest nõukogude perioodil ning Valdur Ohmann teeb sissevaate Tallinnas Maneeži tänaval asuva arhiivihoone minevikku.

Dokumendirubriigis leiab käsitlemist küsimus kahest museaalidena arvele võetud sõrmusest, mille seostamist Pirita kloostriga ei saa välistada, ning täiendavatest dokumentidest Eesti metsavendluse ajaloo uurimisel 1949. aasta kontekstis. Lisaks saab lugeja ohtra pildivaliku Peipsitagusel asualal elanud eestlastest 1943. aastal, sisutiheda arvustuste rubriigi ja varia-osa. 

Head lugemist! 


€4.00   Add to Cart
Tuna aastatellimus 2021
Rahvuse kool
Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost. 9

Igor Kopõtin

Eesti rahvusarmee ja vähemusrahvused aastatel 1918–1940

631 lehekülge, kõvad kaaned. Tartu: Rahvusarhiiv, 2020
ISBN 978-9949-630-07-3
ISSN 1406–3409

Müügil Tartus Nooruse 3 ning Tallinnas Madara 24 ja Maneeži 2 (galeriis).

€20.00   Add to Cart
Võimu meelevallas
Valitud artiklid
Indrek Paavle

Koostajad ja toimetajad Toomas Hiio, Peeter Kaasik, Olev Liivik, Meelis Maripuu, Eli Pilve, Meelis Saueauk

712 lehekülge, kõvad kaaned. Tartu: Rahvusarhiiv, 2020
Raamat on ilmunud koostöös sihtasutusega Eesti Mälu Instituut

ISBN 978-9949-630-08-0

Müügil Tartus Nooruse 3 ning Tallinnas Madara 24 ja Maneeži 2 (galeriis).

€20.00   Add to Cart