Shopping Cart (0)

Zoom Image
20 (27)
Eesti Ajalooarhiivi toimetised
ACTA ET COMMENTATIONES ARCHIVI HISTORICI ESTONIAE
KROONIKAST KANTAADINI
Muusade kunstid kesk- ja varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal

Toimetuskolleegium:
Jürgen Heyde, Katre Kaju, Enn Küng, Lea Leppik, Aleksander Loit, Ago Pajur, Ulrike Plath, Kai Tafenau, Helina Tamman, Tõnu Tannberg, Bradley Woodworth

Resümeed tõlkinud: Kaisa Jõgi ja autorid
Resümeed toimetanud: James Dobreff, Martin Klöker, Christian Schaper ja Bradley Woodworth
Teostus: Helina Tamman

ISBN 978-9985-858-83-7
ISSN 1406-0760

Väljaanne on refereeritav ja indekseeritav Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendis (ERIH, kategooria NAT) ja EBSCO Publishing andmebaasis.

Ajalooarhiivi toimetiste sellesse numbrisse koondatud artiklid on peaasjalikult pühendatud retoorikale, nii selle õppimisele-õpetamisele kui ka praktilistele väljunditele kesk- ja varauusajal. Retoorika kõrval on vaatluse all Tallinna ja Narva 17. sajandi muusikaelu mõned aspektid ning luule tähtsust protestantlikes maades mõjutanud isikud ja tegurid.

Marek TammKuidas õigustadaristisõda? Liivimaa vallutamine ja uus ristisõjaretoorika
13. sajandi alguses
Carsten Selch JensenPühaks muudetud ajalugu.
Martüüriumid ja sakraliseeritud alguse loomine 13. sajandialguse Liivimaal
(tlk Linda Kaljundi)
Marju LepajõeWotzu istdie tzung?
Martin Lutheri keele- ja hariduskäsitusest
Walther LudwigMuusadekultusja jumalateenistus – reformatsiooniajastu evangeelne humanism
(tlk Katre Kaju)
Martin KlökerSturm Riias
Johannes Sturmi mõju Vana-Liivimaa hariduskorraldusele
(tlk Terje Eha)
Kristi ViidingHumanistlikudharidusprogrammid varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal
Janika Päll

Kooliretoorika varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal:
stiiliharjutused Academia Gustavo-Carolina’s (1690–1710)

Maris ValtinFlorileegium arsgrammatica õpetuse peegeldusena
Nicolaus von Hövelni käsikirja näitel
Anu SchaperGümnaasiumikantorid ja muusikaelu Tallinnas Rootsi aja teisel poolel
Aleksandra Dolgopolova
Toomas Siitan

Muusikuametitest ja tähtsamatest muusikutest
hilise Rootsi aja Narvas

€3.20   Add to Cart