Shopping Cart (0)

Zoom Image
1 (32)
Rahvusarhiivi toimetised
ACTA ET COMMENTATIONES ARCHIVI NATIONALIS ESTONIAE
Kroonikast epitaafini

Eesti- ja varauusaegsest haridus- ja kultuurielust

Koostanud Katre Kaju

Peatoimetaja Tõnu Tannberg
Tegevtoimetaja Katre Kaju
Toimetuskolleegium:Liisi Esse (Stanford), Jürgen Heyde (Leipzig), Enn Küng, Lea Leppik, Aleksander Loit (Uppsala), Ago Pajur, Ulrike Plath, Kai Tafenau, Helina Tamman, Bradley Woodworth (New Haven)

ISSN 2585-5654

Väljaanne on refereeritav ja indekseeritav EBSCO Publishing andmebaasis.

Toimetanud: Katre Kaju
Resümeed tõlkinud: Ain Rada (Keelion Translations) ja autorid
Resümeed toimetanud: Ain Rada (Keelion Translations) ja Martin Klöker
Kujundanud Helina Tamman

«Kroonikast epitaafini» on järg 2013. aastal Eesti Ajalooarhiivi toimetiste sarjas ilmunud artiklikogumikule «Kroonikast kantaadini», mille keskmes olid eesti- ja liivimaised vabad kunstid ehk retoorika, poeetika ja muusika. Artiklite teemaks on nüüdki kultuur, haridus-teadus ja kaunid kunstid, kuid ajaline raam on kitsam, keskendudes vaid varasele uusajale (Rootsi ajale) ja jättes keskaja kõrvale. Siit leiab Kari Tarkiaise, Janet Laidla, Martin Klökeri, Kristi Viidingu, Raimo Raagi, Annika Strömi, Meelis Friedenthali & Janika Pälli, Arvo Teringu, Tiiu Reimo & Helje-Laine Kanniku, Piret Lotmani, Aivar Põldvee, Aigi Heero ning Krista Kodrese kaastöö. Neist kuraditosinast artiklist võib leida paar pilku kroonikakirjutuse ja ilukirjandusliku teose sünni telgitagustesse, filosoofia- ja meditsiiniõpetusele ülikoolides, kohalikule usukirjandusele ja selle eestikeelse osa lugejatele ning sellele, mis inimese maisest elust üldse järele jääb või kuidas teda memoriaalkunsti vahendusel mälestada.

€15.00   Add to Cart