Shopping Cart (0)

Zoom Image
Tuna 2020 / 2
Ajakiri ilmub Eesti Kultuurkapitali toel

Toimetuse kolleegium: Cornelius Hasselblatt, Jürgen Heyde, Lea Kõiv, Enn Küng, Aleksander Loit, Peep Pillak, Priit Raudkivi, Ott Raun, Toivo-Ülo Raun, Alexander Rupasov, Seppo Zetterberg, Tõnu Tannberg, Ivi Tomingas, Jaak Valge, Bradley Woodworth

Peatoimetaja Ott Raun
Toimetaja Andres Langemets
Keeletoimetaja Eha Kõrge
Kujundaja Triinu Ootsing

Trükitud trükikojas Auratrükk

Seda ajakirja indekseerib ja refereerib kirjastus Thomson Reuters kategooriates /Arts and Humanities Citation Index®/ ja /Current Contents®/Arts & Humanities/ ning kirjastus Elsevier. Ajakiri on indekseeritav ja refereeritav EBSCOhost ja ERIH PLUS andmebaasis.

Kultuuri- ja ajaloosõpradele pakub ajakiri ohtralt lugemist. Essees arutleb Jüri Kivimäe katku tähenduse üle 14.–16. sajandi epideemiate kajastuste põhjal. Käsitluste sarjas vaatleb Marten Seppel talurahva suremuse põhjuseid Eesti- ja Liivimaal Suure näljahäda ajal, Mihkel Truman avab Eesti arhiivinduse algusaegu seoses Arno Rafael Cederbergi rolliga ja Triin Tark analüüsib segaperede järglaste rahvuse dokumenteerimist 1941. aasta järelümberasujate andmete põhjal.

Lisaks saab dokumentide toel lisateavet Maksim Litvinovi ja William Tomingase tegevusest kahes Tartu rahuläbirääkimiste eellooga seotud küsimuses, mahavaikitud sõjatemaatika käsitlusest Eesti kunstiajaloos Vabadussõja kajastamise kontekstis ja August Jakobsoni kirjadest Nikolai Karotammele aastail 1941–1942. Kultuuriloolise arhiivi veergudel avaneb Lui Oleski ja Minni Kurs-Oleski kirjavahetus. Samuti väärivad tutvumist ülevaated nii arvustuste ja varia rubriigis kui ka fotonurk Viljandi(maa) jäädvustustega.

€4.00   Add to Cart