Shopping Cart (0)

Zoom Image
Indrek Paavle
Võimu meelevallas
Valitud artiklid

Koostajad ja toimetajad Toomas Hiio, Peeter Kaasik, Olev Liivik, Meelis Maripuu, Eli Pilve, Meelis Saueauk

Tabelite toimetaja: Hiljar Tammela
Viidete toimetaja: Katre Kaju, Argo Kuusik
Piltide valik: Aivar Niglas
Kaanekujundus: Asko Künnap
Kujundus: Enno Piir
Trükk: Auratrükk

ISBN 978-9949-630-08-0

Raamat ilmub koostöös Sihtasutusega Eesti Mälu Instituut

Indrek Paavle mälestuskogumiku koostamise mõte tärkas tema sõprade ja kolleegide ringis juba 2015. aasta sügisel. Peagi hakkas abstraktne idee konkretiseeruma. Kogumikule tekkisid koostajad, kes pidasid kohtumisi ja vahetasid e-kirju. Üsna kiiresti saavutati üksmeel selles, et ühtede kaante vahele
peaksid mahtuma ennekõike tema teadustööd. Ometi ei muutnud see olukorda palju lihtsamaks, sest Indrek Paavle oli viljakas ajaloolane ja tema teadusartiklite arv on võrdlemisi suur. 2016. aasta suveks olid kogumiku artiklid siiski välja valitud. Siinkohal suur tänu kõigile teadusajakirjade ja artiklikogumike
väljaandjatele, koostajatele ja toimetajatele, kes olid lahkesti nõus Indreku artiklite ja peatükkide kordustrükiks ning saatsid nende failid käesoleva kogumiku koostajatele. Koostajad otsustasid 27. aprillil 2015 õnnetuses hukkunud sõbra artiklite kogumiku välja anda tema 50. sünniaastapäevaks 26. septembril 2020.

€20.00   Add to Cart