Shopping Cart (0)

Zoom Image
Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost. 4
Ohvitserina Vene armees
Polkovnik Jaak Rosenbaumi kirjad vennale (1892–1904, 1906, 1909)

Sarja peatoimetaja Tõnu Tannberg

Koostanud Ago Pajur, Tõnu Tannberg

Toimetajad Martin Jaigma, Jana Kübar
Küljendaja Martin Jaigma
Kaanekujundus Aage Raud

Raamat on valminud Eesti Teadusfondi grandi nr 4184 toel.

Sarja «Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost» järjekordses köites avaldatakseVene armees polkovnikuks tõusnud Jaak Rosenbaumi (1871–1925) kirjad vennale aastatest 1892–1904, 1906 ja 1909.
Tegemist on küllaltki unikaalse allikmaterjaliga, mis annab emotsionaalse pildi sellest, kuidas kitsastest sotsiaalsetest oludest pärit noorukist sai elukutseline sõjaväelane — edukas kaadriohvitser tsaariarmees.

€3.00   Add to Cart