Shopping Cart (0)

Zoom Image
Arhiivijuht. 2
Haridus. Teadus. Kirik

Koostanud Lea Teedema
Keeletoimetajad: Leili Punga, Jelena Vammus (venekeelsed tekstid)
Kujundaja: Kalle Müller/Momo

Toimetuskolleegium:
Enn Küng, Kersti Lust, Tõnu Andrus Tannberg

Arhiivijuhi koostamine sai alguse 1997. aastal Ajalooarhiivi fondiloendi uuest süstematiseerimisest Interneti tarvis. Fondi- ehk arhiivimoodustaja funktsioone aluseks võttes on kõik olemasolevad fondid jaotatud üheksaks suureks grupiks (riigi-, omavalitsus-, kohtu- ja justiits-, kiriku- ja haridusasutused, vabad ühendused, ettevõtted, mõisa- ja isikufondid, kollektsioonid), mis omakorda vastavalt vajadusele on jaotatud alamgruppideks. Raskusi tekitas see, et Ajalooarhiivis on eri aegade arhiivifonde, mis pärinevad omavahel suuresti erinevatest ühiskondlikest struktuuridest, ja alati ei saanud kinni pidada rangest loogikast. Nii on kohtuasutusi kirjeldatud osaliselt seisuslikult eristuvate gruppide kaupa (rüütelkonnad, linnad, talurahvakohtud), osalt aga ajaliselt eristuvate gruppide kaupa (asehalduskorraaegsed kohtud, 1889. a reformi järgsed kohtud). Kogu fondiloendi jaotamine ajaliselt ei oleks end õigustanud, sest paljud Rootsi võimu ajal tegutsemist alustanud asutused jätkasid pärast Eesti ala liitmist Venemaaga, mõned asehalduskorra ajal loodud asutused tegutsesid edasi pärast selle kaotamist jne.

Teatmiku esimesse ossa on võetud kolm esimest fondigruppi — riigi-, omavalitsus- ja kohtuasutused.

Teatmiku teine osa annab ülevaate õppeasutuste järelevalveorganite, üld- ja kutsehariduskoolide, kõrgkoolide, hariduslike sihtasutuste ja haridusseltside, EELK ja EAÕK juhtorganite ja koguduste, usuühingute, üliõpilasorganisatsioonide, teadusasutuste, akadeemiliste ühenduste ja seltside ning nendega seotud kirjastuste ja toimetuste fondidest ajalooarhiivis.

 

 
€3.00   Add to Cart