Uued allikad Eesti kooli ajaloo kohta

2011. aastal anti ajalooarhiivile üle ajaloolase Endel Laulu pikaajalise uurimistöö käigus tekkinud märkmed, väljakirjutused ning Venemaa Riiklikust Ajalooarhiivist ja Läti Riiklikust Ajalooarhiivist tellitud Eesti kooli ajalugu puudutavad mikrofilmid. Mikrofilmid on nüüd digiteeritud, kuid digipiltide vaatamiseks tuleb ajalooarhiivi kohale tulla, sest nähtavad on nad ainult ajalooarhiivi kohtvõrgus. Kasutamisel tuleb silmas pidada, et koopiaid ei ole enamasti tellitud tervest säilikust, vaid tegemist on Eesti koole ja haridusolusid puudutavate väljavõtetega. Laiemat huvi võiksid pakkuda Venemaa Rahvahariduse Departemangu fondi materjalid 18. jaanuaril 1911. aastal toimunud ülevenemaalise algkoolide loenduse andmetega (RGIA 733-188-120, RGIA 733-188-121, RGIA 733-188-122 ja RGIA 733-188-125). Lisaks mikrofilmidele on olemas loenduse andmetega perfokaardid, mis koostati Teaduste Akadeemia rahvahariduse ajaloo sektoris. Perfokaardid anti samuti üle ajalooarhiivile ja nendega saavad kõik huvilised tutvuda ajalooarhiivi fondi EAA 5454 (Endel Laulu haridus- ja kultuurilooliste dokumentide kollektsioon) vahendusel.